Vergoedingen en belastingmogelijkheden

Voor onze opleidingen, workshops & trainingen brengen wij vastgestelde bedragen in rekening. Deze zijn te vinden op deze site. Voor coaching en andere trajecten brengen wij een offerte uit. Wij hanteren tarieven voor het bedrijfsleven en particulieren. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen.

Werkgevers zijn regelmatig bereid of nemen zelfs het initiatief om coachgesprekken, trainingen of opleidingen te vergoeden. Uiteraard is dan een voorwaarde dat het betrekking heeft op je werk. TrueNorth is erkend door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en staat in het register Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Wij zijn hierdoor vrijgesteld van BTW heffing op alle opleidingen en leertrajecten. Voor coaching dienen wij BTW in rekening te brengen. Bedrijven kunnen dit vaak zelf verrekenen en meenemen in hun budgettering.

De kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding (traject) zijn onder bepaalde voorwaarden zowel voor bedrijven als voor particulieren, aftrekbaar van de belasting. Er dient voor de fiscus wel sprake te zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende begeleiding en workshops/opleidingen etc in relatie tot de werkplek en professionele ontwikkeling’.

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze dus inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Onder de voorwaarde dat het doel ervan verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis is en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met een verbetering van uw financieel economische positie of het behoud van uw beroepspositie.
Van belang is dus dat het plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derde.

Op de reiskosten na, zijn bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekbaar. Wel is er een (inkomensonafhankelijke) – niet aftrekbare- drempel van € 500,- . Fiscale partners mogen ieder zijn eigen scholingsuitgaven hebben, ook al zijn de scholingskosten voor beide partners door één van beide betaald. De kosten zijn echter alleen aftrekbaar indien ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. (Belangrijk is dus de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 500,- drempel!).
(bron: Kluwer Belastinggids)

De mogelijkheden veranderen regelmatig. Vraag je werkgever en/of de Belastingdienst naar de laatst gemaakte afspraken.
Klik hier voor meer info: http://www.belastingdienst.nl/download/2324.htmlLerarenbeurs

Als je als onderwijsgevende tenminste 20% lesgevende taken hebt kom je in aanmerking voor de lerarenbeurs. Ook deze informatie kan gewijzigd zijn. Voor meer informatie over de lerarenbeurs klik hier
.


Loopbaanbudget CAO

In de CAO tekst kun je vinden hoe het in jouw sector geregeld is. Bij jouw afdeling P&O kunnen ze je vertellen hoe er binnen jouw organisatie met het loopbaanbudget wordt omgegaan.

Onderzoek het en ga er niet meteen vanuit dat er geen mogelijkheden zijn. Bedrijven zijn vaak blij met persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van medewerkers. Iets om ook in je POP-gesprek mee te nemen.

Laat het ons weten wanneer je echt geen mogelijkheden hebt en geld een obstakel is. Wij kijken met je mee of wij iets voor je kunnen betekenen.