12-dgs Systemisch Leiderschap

Inzicht in de potentie van Werk- en Teamdynamieken

            (gericht op face to face en online inzetbaarheid)

Huidige situaties op het werk  vraagt veel van organisaties en mensen. We komen inmiddels ook uit op nieuwe concepten die na een tijdje weer bekende terugkerende effectieve en ineffectieve patronen laten zien. Of grijpen terug op het oude bekende. De cyclus van patronen.

Het doet ook een beroep op een andere manier van kijken naar vraagstukken. Hoe doe je dat?

Kijken en werken met de onderstroom is NU meer van belang dan ooit! Zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Juist niet.

De onderstroom is niet direct zichtbaar, echter wordt deze wel door mensen ervaren en heeft een grote invloed op ons dag- en dagelijkse werk. Dit is niet nieuw en steeds logischer en herkenbaarder voor mensen. Ook op de werkvloer. Hoe beter je dit begrijpt, hoe effectiever je kunt handelen.

Op het moment dat alles zou moeten kloppen. De analyse bevestigt dit. Logischerwijs staat bijv. niets de resultaten in de weg, de gesprekken kunnen worden gevoerd, samenwerkingen opgepakt. Kwaliteiten, kennis en kunde is aanwezig. En toch…….

Dan is het tijd voor de onderstroom. Even voorbij o.a. de details, oplossingen, oorzaak en gevolg en verder kijken dan de persoonlijke individuele reacties van mensen. Het totaalbeeld zien. Uitzoomen i.p.v. inzoomen. Je krijgt dan oog voor de wijze hoe onderdelen binnen een team, organisatie elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren. De interacties en de verdieping daaronder. Je krijgt ook een ander oog voor wat invloeden van buiten de organisatie betekenen. Doen we nog wel datgene waar de buitenwereld, de klant op zit te wachten.

Het vermogen inzetten  andere verbindingen te zien in plaats van je te blijven richten op de signalen die je niet opgelost krijgt. Dit weet je omdat je het steeds ziet terugkomen. Een patroon.

Een aantal “signaal” voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

 • de ene medewerker gaat harder werken, de ander gaat in de weerstand
 • het wordt op de man/vrouw gespeeld, persoonlijk gemaakt
 • er worden geen afspraken gemaakt terwijl dat wel zou kunnen
 • agendapunten blijven terugkomen
 • de ene leidinggevende wacht af en laat het en de andere leidinggevende gaat er bovenop zitten
 • er wordt geroddeld en onvoldoende tegen elkaar uitgesproken
 • de ene leerkracht kan vanuit rust voor een klas staan en de ander verdrinkt
 • struikelen mensen over elkaar heen in vergaderingen
 • is altijd dezelfde aan het woord
 • wordt er juist niets gezegd en denkt iedereen dat het wel voorbij gaat
 • hobbels worden niet echt  besproken
 • werken mensen voorbij hun eigen taak en verantwoordelijkheden. Of nemen ze juist geen verantwoordelijkheden
 • gaat men voorbij aan afspraken of maakt men eigen afspraken
 • neemt iemand een andere functie in in het team dan waar hij voor aangenomen is

Dit duurzaam oppakken, vraagt aan de slag gaan met de interacties. En kennis verzamelen over de onderliggende boodschap. Werken met het geheel als team, organisatie, afdeling, project etc.

Dit vraagt een andere manieren van handelen en interventies.

Je richten op het geheel, systemisch inzicht krijgen, biedt de opening. Het geeft verbinding, rust en vitaliteit en laat zien wat te doen of te laten. Potentie en vitaliteit komen vrij die anders verloren gaat en uitholt. Van hoog tot laag in een organisatie werkt dit door. Je ontdekt hoe je zelf invloed hebt op de situatie, en waar jouw manier van werken en keuzes maken vandaan komt. Dit geeft meer ruimte en effectief handelen.

Wat het oplevert is divers en afhankelijk van de situatie. Enkele voorbeelden zijn:

 • gesprekken verlopen effectiever en met minder ruis
 • onderlinge verhoudingen verbeteren
 • samenwerking verloopt soepeler
 • onuitgesproken issues die het proces in de weg zitten, worden bespreekbaar
 • potentie vanuit diversiteit wordt inzetbaar
 • duidelijke werkafspraken
 • onafgemaakt processen worden afgemaakt en verliezen hun ineffectieve invloed
 • lager ziekteverzuim, meer vitaliteit en zin
 • focus binnen de uitvoering van de werktaak en afgeleide taken
 • professionaliteit neemt toe
 • succeservaringen en kunnen dealen met faalsituaties

Wat staat centraal binnen 12-dgs Systemisch Leiderschap

 • kijken met de systemische bril. Je bent in staat  onderscheid te maken tussen het dag- en dagelijkse (bovenstroom) en  de interacties inclusief de onderstroom
 • je krijgt inzicht wat systemisch leiderschap betekent in het algemeen en in het bijzonder voor jou
 • invloed en effect van jouw bijdrage staat centraal
 • de vier oerkrachten en daarbij behorende kennis zoals o.a. ordening, uitwisseling zijn de basis gekoppeld aan wat dit betekent voor jouw leiderschap en jouw werkomgeving
 •  de leidende principes worden duidelijk. Gekoppeld aan oprichting en bestemming van een org, team, product.
 • wat zijn signalen en hoe herken ik deze vanuit het systemisch domein. Krachtenvelden erkennen en mee kunnen werken.
 • wat betekent weerstand, roddelen, emotie, macht, miskenning etc. en wat kun je dan doen
 • weten te handelingen bij verlies van focus, vitaliteit- en motivatie
 • rouw, stress en trauma
 • systemische basishouding en weten hoe je holding space voor jezelf en de ander kunt faciliteren

Doelgroep

O.a. directie- en bestuursleden, leidinggevenden, managers, teamleiders, teamcoaches, projectleiders, schoolleiders, organisatieadviseurs- en coaches, HR- en P&O professionals en mensen in een vergelijkbare rol.

Iedereen kan vanuit eigen kennis en ervaring aansluiten. Wel is  ervaring met teams en groepen van belang. Ook voor die personen die de vertaalslag willen maken vanuit het familiewerk naar het organisatiewerk zijn deze 12 dg een rijke aanvulling.

Toelatingsvoorwaarden: gemiddeld HBO werk- en denkniveau en voldoende werkervaring. Je brengt eigen casuïstiek in.

Praktische informatie

De opleiding wordt in 6 blokken van 2 dagen gegeven. 12 dagen, 24 dagdelen. De werktijden zijn vanaf 10.00 uur – 17.00 uur.

Intervisiebijeenkomsten tussen de blokken in. Door de deelnemers zelf te organiseren.

De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en supervisie/ intervisie zal gemiddeld 2 uur per week zijn. Dit omvat voorbereiding in de vorm van lezen van literatuur, uitvoeren van opdrachten, reflectie en voorbereiden van afrondingsdag.

Wij starten bij minimaal 6 deelnemers. Wij werken altijd met kleine groepen, zodat de dagen goed aanpassen op eigen leerkader en professionele omgeving.

De werkruimte wordt zo ingericht zodat deze past irt de regels van het RIVM op het moment dat deze nog van kracht zijn.

Afronding

Tijdens de opleidingsdagen wordt gereflecteerd op de ontwikkeling en toepassing binnen de opleidingsdagen. Bij 100% deelname en het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding, volgt er een certificaat. De laatste dag zal volledig in het teken van deze afronding staan en het werken met eigen eindcasuïstiek.

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal.

Begeleidingsteam

Astrid van Noort met co-facilitator

Data 2021

Najaar: GAAT DOOR, nog enkele plaatsen

 • 18 en 19 oktober 2021
 • 8 en 9 november 2021
 • 13 en 14 december 2021
 • 24 en 25 januari 2022
 • 28 februari en 1 maart 2022
 • 4 en 5 april 2022

Data 2022

 • 14 en 15 februari 2022
 • 7 en 8 maart 2022
 • 11 en 12 april 2022
 • 16 en 17 mei 2022
 • 13 en 14 juni 2022
 • 4 en 5 juli 2022

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid.

Investering

€ 2.595,- B.T.W.-vrij
Bij de prijs van de opleiding is inbegrepen:
– koffie, thee en water

(Op het moment dat de Covid-regels komen te vervallen, verzorgen wij weer de lunch. Voor nu betekent dit dat je jouw eigen lunch en andere etenswaren meeneemt.)

– leermateriaal en syllabus

Aanmelden

Aanbevolen en/of  verplichte literatuur

 • Het Succes van Organisatieopstellingen – Weber
 • Systemisch Adviseren – Kaat en De Kroon
 • Verbindende Veld – Stam
 • Systemisch Leiderschap; tegen de stroom mee – Stam en Hoogenboom
 • Systemisch Wijzer – Bakker en Steeghs (verplicht)
 • De tekens verstaan – Veenbaas en Hjort
 • Rake Vragen – Bakker
 • Theory U – Haan en Beerends
 • Competente mensen, incompetente teams – De Jong
 • Veldwerk; meters maken in – samengesteld handboek

Deelnemers krijgen een syllabus  en leerstof uitgereikt die o.a. is gebaseerd op bovenstaande kennis en kunde. Samen met de deelnemer kiezen wij boeken uit die aansluiten op zijn of haar leerthema, naast de algemene leerthema’s binnen deze leergang.

Boeken zijn te bestellen bij o.a. bol.com, Uitgeverij Noorderlicht.

Aanvullend

Voorheen werkten we alleen met (organisatie-) opstellingen. Inmiddels zijn er ook andere methodieken ontwikkeld. Deze worden, inclusief opstellingenwerk, in deze leergang behandeld. Dit betekent dat je na deze dagen de kennis en kunde ook in kunt zetten in gesprekken, 1 op 1 situaties en binnen groepen. Face to face en online.

De systemische technieken die je leert inzetten zijn o.a.:

 • Interventietechnieken
 • Gespreksvaardigheden waaronder systemische vragen en Rake vragen en Deep Democracy
 • Coachtechnieken
 • Hanteerbare (organisatie-) opstellingen
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Teamoefeningen
 • Aanvullende werkvormen aansluitend op eigen werkpraktijk

Aanmelden

Meer weten over andere opleiding?

Ook verzorgen wij de Opleiding tot Systemisch Coach