12-dgs Systemisch Leiderschap

Inzicht in Werk- en Teamdynamieken

Organisaties en hun manier van werken gaat steeds vaker van de ene verandering naar de volgende. Dit lijkt ook steeds sneller en complexer te verlopen. We vallen terug op bekende en vertrouwde manieren van werken en leidinggeven. Of we komen uit op nieuwe concepten die na een tijdje ook weer bekende terugkerende effectieve en ineffectieve patronen laten zien.

Dit alles vraag veel van leiderschap en doet ook een beroep op een andere manier van kijken naar vraagstukken. Als het oude, bekende niet meer werkt en het nieuwe meer vraagt. Wat doe je dan?

Kijken en werken met de onderstroom

De onderstroom is niet direct zichtbaar, echter wordt deze wel door mensen ervaren en heeft een grote invloed op ons dag- en dagelijkse werk. Dit is niet nieuw en steeds logischer voor mensen. Ook op de werkvloer. Hoe beter je dit begrijpt, hoe effectiever je kunt handelen.

Op het moment dat alles zou moeten kloppen. De analyse bevestigt dit. Logischerwijs staat bijv. niets de resultaten in de weg, de gesprekken kunnen worden gevoerd, samenwerkingen opgepakt. Kwaliteiten, kennis en kunde is aanwezig. En toch…….

Dan is het tijd voor de onderstroom. Even weg van details, oplossingen, oorzaak en gevolg en het totaalbeeld zien. Uitzoomen i.p.v. inzoomen. Je krijgt dan oog voor de wijze hoe onderdelen binnen een team, organisatie elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren. Dynamieken worden op een andere manier zichtbaar en geven ook andere aanvullende informatie. Informatie waar je wat mee kunt in de dagelijkse praktijk.

Systemisch werk richt zich op deze onderstroom. Het heeft het vermogen verbindingen en relaties te laten zien die we in symptomen terugzien in de dag en dagelijkse praktijk. De bovenstroom.

Een aantal “symptoom” voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waar de onderstroom een belangrijk effect kan hebben:

 • de ene medewerker gaat harder werken, de ander gaat in de weerstand
 • de ene leidinggevende wacht af en laat het en de andere leidinggevende gaat er bovenop zitten
 • loopt het of stagneert de samenwerking, de output
 • de ene leerkracht kan vanuit rust voor een klas staan en de ander verdrinkt
 • struikelen mensen over elkaar heen in vergaderingen
 • wordt er juist niets gezegd en denkt iedereen dat het wel voorbij gaat
 • welke hobbels worden wel besproken en welke niet
 • werken mensen voorbij hun eigen taak en verantwoordelijkheden. Of nemen ze juist geen verantwoordelijkheden
 • gaat men voorbij aan afspraken of maakt men eigen afspraken
 • neemt iemand een andere functie in in het team dan waar hij voor aangenomen is

Dit duurzaam oppakken is niet zo eenvoudig zonder dat je weet wat in de onderstroom aanstuurt.

Systemisch inzicht biedt de opening. Het geeft verbinding, rust en vitaliteit en laat zien wie wat te doen of te laten heeft. Van hoog tot laag in een organisatie werkt dit door. Je ontdekt hoe je zelf invloed hebt op de situatie, en waar jouw manier van werken en keuzes maken vandaan komt. Dit geeft meer ruimte en effectief handelen.

Wat het oplevert is divers en afhankelijk van de situatie. Enkele voorbeelden zijn:

 • gesprekken verlopen effectiever en met minder ruis
 • onderlinge verhoudingen verbeteren
 • samenwerking verloopt soepeler
 • onuitgesproken issues die het proces in de weg zitten, worden bespreekbaar
 • potentie vanuit diversiteit wordt inzetbaar
 • duidelijke werkafspraken
 • onafgemaakt processen worden afgemaakt en verliezen hun ineffectieve invloed
 • lager ziekteverzuim, meer vitaliteit en zin
 • focus binnen de uitvoering van de werktaak en afgeleide taken
 • professionaliteit neemt toe
 • succeservaringen en kunnen dealen met faalsituaties

Wat staat centraal binnen 12-dgs Systemisch Leiderschap

 • kijken met de systemische bril. Je bent in staat  onderscheid te maken tussen het dag- en dagelijkse en wanneer je de onderstroom erbij moet betrekken
 • je krijgt inzicht wat systemisch leiderschap betekent in het algemeen en in het bijzonder voor jou. Invloed van jouw bijdrage staat centraal
 • de vier oerkrachten en daarbij behorende kennis zoals o.a. ordening, uitwisseling zijn de basis gekoppeld aan wat dit betekent voor jouw leiderschap en jouw werkomgeving.
 • wat zijn symptomen en hoe herken ik deze vanuit het systemisch domein. Deze krachtenvelden erkennen en mee kunnen werken.
 • wat betekent weerstand, roddelen, emotie, macht, miskenning etc. en wat kun je dan doen
 • weten te handelingen bij verlies van focus, vitaliteit- en motivatie en wat betekent rouw en trauma binnen een organisatie
 • systemische basishouding en weten hoe je holding space voor jezelf en de ander kunt faciliteren

Doelgroep

O.a. directie- en bestuursleden, leidinggevenden, managers, teamleiders, projectleiders, schoolleiders, organisatieadviseurs- en coaches, HR- en P&O professionals en mensen in een vergelijkbare rol.

Iedereen kan vanuit eigen kennis en ervaring aansluiten. Wel is enige ervaring met teams en groepen van belang. Ook voor die personen die de vertaalslag willen maken vanuit het familiewerk naar het organisatiewerk zijn deze 12 dg een rijke aanvulling.

Toelatingsvoorwaarden: gemiddeld HBO werk- en denkniveau en voldoende werkervaring. Je brengt eigen casuïstiek in.

Praktische informatie

De opleiding wordt in 6 blokken van 2 dagen gegeven. 12 dagen, 24 dagdelen. De werktijden zijn vanaf 10.00 uur – 17.00 uur.

Daarnaast stellen wij voor om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten tussen de blokken in. Door de deelnemers zelf te organiseren. De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld 2 uur per week zijn. Dit omvat voorbereiding in de vorm van lezen van literatuur, uitvoeren van opdrachten, reflectie en voorbereiden van afrondingsdag.

Wij starten bij minimaal 8 deelnemers.

Afronding

Tijdens de opleidingsdagen wordt gereflecteerd op de ontwikkeling en toepassing binnen de opleidingsdagen. Bij 100% deelname en het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding, volgt er een certificaat. De laatste dag zal volledig in het teken van deze afronding staan en het werken met eigen eindcasuïstiek.

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal.

Begeleidingsteam

Astrid van Noort met ondersteuning

Data 2020

 • 5 en 6 oktober 2020
 • 9 en 10 november 2020
 • 14 en 15 december 2020
 • 25 en 26 januari 2021
 • 1 en 2 maart 2021
 • 12 en 13 april  2021

Data 2021 najaar volgt

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid.

Investering

€ 2.595,- B.T.W.-vrij
Bij de prijs van de opleiding is inbegrepen:
– koffie/thee incl eenvoudige lunch
– leermateriaal en syllabus

Aanmelden

Aanbevolen en verplichte literatuur

 • Het Succes van Organisatieopstellingen – Gunthard Weber
 • Systemisch Adviseren – Siebke Kaat en Anton de Kroon
 • Verbindende Veld – Jan Jacob Stam
 • Systemisch Leiderschap; tegen de stroom mee – Jacob Stam en Barbara Hoogenboom
 • Systemisch Wijzer – Siets Bakker en Leanne Steeghs (verplicht)
 • De tekens verstaan – Wibe Veenbaas, Morten Hjort
 • Presence – Joseph Jaworski en Peter Senge
 • Rake Vragen – Siets Bakker
 • Theory U – Haan en Beerends
 • Zichtwijze – Nellekevan Houts

Deelnemers krijgen een syllabus  en leerstof uitgereikt die o.a. is gebaseerd op bovenstaande kennis en kunde. Samen met de deelnemer kiezen wij boeken uit die aansluiten op zijn of haar leerthema, naast de algemene leerthema’s binnen deze leergang.

Boeken zijn te bestellen bij o.a. bol.com, Uitgeverij Noorderlicht.

Aanvullend

Voorheen werkten we alleen met (organisatie-) opstellingen. Inmiddels zijn er ook andere methodieken ontwikkeld. Deze worden, inclusief opstellingenwerk, in deze leergang behandeld. Dit betekent dat je na deze dagen de kennis en kunde ook in kunt zetten in gesprekken, 1 op 1 situaties en binnen groepen.

De systemische technieken die je leert inzetten zijn o.a.:

 • Interventietechnieken
 • Gespreksvaardigheden waaronder systemische vragen en Rake vragen – Siets Bakker
 • Coachtechnieken
 • Systemische vragen
 • Hanteerbare (organisatie-) opstellingen
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Teamoefeningen
 • Aanvullende werkvormen aansluitend op eigen werkpraktijk

Aanmelden

Meer weten over andere opleiding?

Ook verzorgen wij de Opleiding tot Systemisch Coach