12-dgs Systemisch Leiderschap

Inzicht in de potentie van Werk- en Teamdynamieken en jouw rol.

            (gericht op face to face en online inzetbaarheid)

Juist nu! Huidige situaties op het werk  vraagt veel van mensen. De omstandigheden vragen ons keer op keer mee te bewegen. Praktisch en uitvoerend. En tegelijkertijd is het belangrijk om oog te houden voor andere zaken.

Het doet ook een beroep op een andere manier van kijken naar vraagstukken. Hoe doe je dat?

Kijken en werken met de onderstroom is NU meer van belang dan ooit! Zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Juist niet.

Op het moment dat alles zou moeten kloppen. De analyse bevestigt dit. Logischerwijs staat bijv. niets de resultaten in de weg, de gesprekken kunnen worden gevoerd, samenwerkingen opgepakt. Kwaliteiten, kennis en kunde is aanwezig. En toch…….

Dan is het tijd voor de onderstroom. Even voorbij o.a. de details, oplossingen, oorzaak en gevolg en verder kijken dan de persoonlijke individuele reacties van mensen. Het totaalbeeld zien. Uitzoomen i.p.v. inzoomen. Je krijgt dan oog voor de wijze hoe onderdelen binnen een team, organisatie elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren.  Je krijgt ook een ander oog voor wat invloeden van buiten de organisatie betekenen. Doen we nog wel datgene waar de buitenwereld, de klant/client op zit te wachten.

Het vermogen inzetten  andere verbindingen te zien in plaats van je te blijven richten op de signalen die je niet opgelost krijgt. Dit weet je omdat je het steeds ziet terugkomen. Een patroon.

Een aantal “voorbeeldsignalen” uit de dagelijkse praktijk:

 • de ene medewerker gaat harder werken, de ander gaat in de weerstand
 • het wordt  persoonlijk gemaakt
 • er worden geen afspraken gemaakt terwijl dat wel zou kunnen
 • agendapunten blijven terugkomen
 • mensen haken af
 • er wordt geroddeld en onvoldoende tegen elkaar uitgesproken
 • mensen struikelen over elkaar heen in vergaderingen
 • altijd zijn dezelfde mensen aan het woord
 • frustratie neemt toe, motivatie neemt af
 • besluiten worden als adhoc ervaren
 • neemt iemand een andere functie in in het team dan waar hij voor aangenomen is

Dit duurzaam oppakken vraagt je richten op het geheel. Systemisch inzicht krijgen, biedt de opening. Het geeft verbinding, rust en vitaliteit en laat zien wat te doen of te laten. Potentie en vitaliteit komen vrij. Van hoog tot laag in een organisatie werkt dit door. Je ontdekt hoe je zelf wel invloed hebt op de situatie.

Wat het oplevert is divers en afhankelijk van de situatie. Enkele voorbeelden zijn:

 • gesprekken verlopen effectiever en met minder ruis
 • samenwerking verloopt soepeler
 • onuitgesproken issues die het proces in de weg zitten, worden bespreekbaar
 • potentie vanuit diversiteit wordt inzetbaar
 • duidelijke werkafspraken
 • onafgemaakt processen worden afgemaakt en verliezen hun ineffectieve invloed
 • lager ziekteverzuim, meer vitaliteit en motivatie
 • focus
 • professionaliteit neemt toe
 • succeservaringen en kunnen dealen met faalsituaties

Wat staat centraal binnen 12-dgs Systemisch Leiderschap

Inhoud & Resultaat

Binnen de opleiding leer je alles over de algemene systemische basiskennis kort omschreven als:

 • compleetheid
 • eigen plek & ordening
 • uitwisseling tussen geven en nemen
 • oprichting en bestemming

Er wordt  aandacht besteed aan veelvoorkomende dynamieken zoals o.a.  parentificatie, triangulatie, dragen voor een ander, projecties, leidende principes etc. En wat is de werking van deze krachten binnen systemen. Hoe herken je deze krachtige dynamieken in de werkcontext.

Specialistische onderdelen zoals o.a.:

 • transities
 • trauma, stress en rouw
 •  verlies van focus, vitaliteit (burn-out)- en motivatie
 • persoonlijk en professioneel leiderschap
 • contractering opdrachtgever, team en groep
 • ontwikkelfases binnen teams en organisaties
 • hoe aan te sluiten op de ontwikkelfases
 • welke interventies zet je in bij welke fases
 • hoe maak je de interventies bespreekbaar en duurzaam
 • weerstand, roddelen, emotie, macht, miskenning etc. en wat kun je dan doen

Daarnaast zijn wij van mening dat de innerlijke houding van groot belang is. Hier zal dan ook gedurende deze dagen specifiek aandacht aan worden gegeven.

   • Wat betekent Systemisch Leiderschap voor jou
   • Eigen functieplek innemen en behouden
   • Invloed en effect van eigen handelen
   • Holding Space kunnen faciliteren
   • Het ondertussen, de liminale fase
   • Kunst van het helpen eigen maken
   • Overdracht en tegenoverdracht, projecties
   • En dat wat verdere verdieping vraagt binnen jouw professionele ontwikkeling.

De vormen die je je eigen gaat maken zijn gericht op het werken in groepen en het werken in een 1 op 1 setting en/of online. De vormen zijn o.a.:

 • Systemische interventietechnieken
 • Gespreksvaardigheden waaronder systemische vragen en Deep Democracy
 • Coachtechnieken
 • Hanteerbare (organisatie-) opstellingen
 • Formats
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Teamoefeningen
 • Aanvullende werkvormen aansluitend op eigen werkpraktijk

Er is rekening gehouden met dat je niet gebonden bent aan het organiseren van mensen voor bijv. opstellingen, maar dit wel kunt na de opleiding. Je beschikt over een effectief basis instrumentarium.

We streven er binnen deze dagen ook naar dat je je eigen stijl vindt binnen jouw manier van werken en mogelijk leidinggeven. Dit betekent dat al aanwezige kennis van jou geïntegreerd zal worden zonder het systemisch gedachtegoed uit het oog te verliezen. Dit met als doel dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat met deze manier van werken. Op welke manier dan ook geïntegreerd binnen jouw werkplek.

Doelgroep

O.a. directie- en bestuursleden, leidinggevenden, managers, teamleiders, teamcoaches, projectleiders, schoolleiders, organisatieadviseurs- en coaches, HR- en P&O professionals en mensen in een vergelijkbare rol.

Iedereen kan vanuit eigen kennis en ervaring aansluiten. Ook voor die personen die de vertaalslag willen maken vanuit het familiewerk naar het organisatiewerk zijn deze 12 dg een rijke aanvulling.

Toelatingsvoorwaarden: gemiddeld HBO werk- en denkniveau en voldoende werkervaring. Je brengt eigen casuïstiek in.

Je kunt deze dagen samen met een collega doorlopen. Qua inhoud en proces kan dat juist heel leerzaam zijn. Bij twijfel laat het dan even weten. Kijken we even met je mee.

Praktische informatie

De opleiding wordt in 6 blokken van 2 dagen gegeven. 12 dagen, 24 dagdelen. De werktijden zijn vanaf 9.00 uur – 17.00 uur.

Intervisiebijeenkomsten tussen de blokken in. Door de deelnemers zelf te organiseren.

De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en supervisie/ intervisie zal gemiddeld 3,5 uur per week zijn. Dit omvat voorbereiding in de vorm van lezen van literatuur, uitvoeren van opdrachten, reflectie en voorbereiden van afrondingsdag.

Wij starten bij minimaal 6 deelnemers. Wij werken altijd met kleine groepen, zodat de dagen goed aanpassen op eigen leerkader en professionele omgeving. De dagen zijn interactief. Praktijk wordt afgewisseld met theorie. De dagelijkse praktijk van de deelnemers staat centraal.

Afronding

Tijdens de opleidingsdagen wordt gereflecteerd op de ontwikkeling en toepassing binnen de opleidingsdagen. Bij 100% deelname en het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding, volgt er een certificaat. De laatste dag zal volledig in het teken van deze afronding staan en het werken met eigen eindcasuïstiek.

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal.

Begeleidingsteam

Astrid van Noort met co-facilitator

Data 2024

 • 9 en 10 oktober 2024
 • 12 en 13 november 2024
 • 4 en 5 december 2024
 • 22 en 23 januari 2025
 • 12 en 13 februari 2025
 • 26 en 27 maart 2025

Data 2025

 • 26 en 27 februari 2025
 • 12 en 13 maart 2025
 • 15 en 16 april 2025
 • 7 en 8 mei 2025
 • 18 en 19 juni 2025
 • 16 en 17 juli 2025

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid.

Investering

€ 2.895,= BTW-vrij
Bij de prijs van de opleiding is inbegrepen:
– koffie, thee en water

– leermateriaal en syllabus

Aanmelden

Aanbevolen literatuur

 • Het Succes van Organisatieopstellingen – Weber
 • Systemisch Adviseren – Kaat en De Kroon
 • Verbindende Veld – Stam
 • Systemisch Leiderschap; tegen de stroom mee – Stam en Hoogenboom
 • De tekens verstaan – Veenbaas en Hjort
 • Rake Vragen – Bakker
 • Theory U – Haan en Beerends
 • Competente mensen, incompetente teams – De Jong
 • Deep Democracy –Kramer
 • Holding Space – Heather Plett
 • Professioneel Begeleiden bij Verlies – Van Wielink, Wilhelm en Van Geelen
 • Veldwerk; meters maken in – samengesteld handboek

Deelnemers krijgen een syllabus  en leerstof uitgereikt die o.a. is gebaseerd op bovenstaande kennis en kunde. Samen met de deelnemer kiezen wij boeken uit die aansluiten op zijn of haar leerthema, naast de algemene leerthema’s binnen deze leergang.

Boeken zijn te bestellen bij o.a. bol.com, Uitgeverij Noorderlicht.

Aanmelden

Meer weten over andere opleiding?

Ook verzorgen wij de Opleiding tot Systemisch Coach