12-dgs Systemisch Leiderschap

Inzicht in Werk- en Teamdynamieken

Functioneert het team optimaal of kan het effectiever? Komt het leidinggeven goed uit de verf? Werkt de begeleiding optimaal? Herkenbare vragen? Wat maakt dat de aanpak en inzet niet aanslaat en verandering geeft?

Een effectieve interventie kan de ambitie van de organisatie verbinden met die van de medewerkers en daarmee een krachtige impuls geven aan de resultaten.

Kijken en werken met de onderstroom

Het verhoogt de effectiviteit en het plezier wanneer mensen de invloed van de onderstroom herkennen. En als leider, teammanager, teamcoach; wat doe je dan wel en niet. Wat betekent dit voor jouw functie.

Deze onderstroom is niet direct zichtbaar, echter wordt deze wel door mensen ervaren. Ze herkennen het wanneer zij zich er bewust van worden. Herkenbaar vanuit het gedrag van alledag of de herhalingen die worden ingezet terwijl iedereen weet dat dit niet wenselijk is. Hoe beter je dit begrijpt, hoe effectiever je kunt ingrijpen. Een duurzame manier van werken gericht op natuurlijk leren.

Systemisch werk is een krachtige aanpak en methodiek zowel gericht op het individu, het team en de gehele organisatie. Soms raakt deze totaalblik ondergesneeuwd doordat er vooral gereageerd wordt op interne processen of juist alleen op die in de buitenwereld. Systeemdenken en werken betekent het totaalbeeld zien en niet alleen de details. Je krijgt oog voor de wijze hoe onderdelen binnen een groep, organisatie, school, sector elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren.

Het kunnen werken met de verschillen binnen en buiten de groep is een kunst. Systemisch werk geeft dus het vermogen om relaties te zien tussen dat wat er speelt en daarmee de dagelijkse realiteit beter te begrijpen. Met als gevolg effectiever en duurzamer kunnen handelen en interveniëren.

Hoe werkt een medewerker, hoe functioneert een team als geheel. Wat betekent leiderschap en leidinggeven. Wat vraagt de klant. Voldoet het resultaat en is er focus op wat er nodig is.

Een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waar de onderstroom een belangrijk effect kan hebben:

 • de ene medewerker gaat harder werken, de ander gaat in de weerstand
 • de ene leidinggevende wacht af en laat het en de andere leidinggevende gaat er bovenop zitten
 • loopt het of stagneert de samenwerking, de output
 • de ene leerkracht kan vanuit rust voor een klas staan en de ander verdrinkt
 • struikelen mensen over elkaar heen in vergaderingen
 • wordt er juist niets gezegd en denkt iedereen dat het wel voorbij gaat
 • welke hobbels worden wel besproken en welke niet
 • kent iedereen zijn functieplek met bijbehorende taak
 • gaat men voorbij aan afspraken of maakt men eigen afspraken
 • neemt iemand een andere functie in in het team dan waar hij voor aangenomen is

De onderstroom is als een magneet die aan je trekt. Ondergrondse kabels die aan je trekken om zo te handelen.  En dit duurzaam veranderen is niet zo eenvoudig zonder dat je weet wat in de onderstroom je aanstuurt.

Systemisch inzicht in deze patronen, en dus in de onderstroom, biedt de opening naar de antwoorden. Het geeft ruimte en sturing aan verandering of acceptatie van situaties. Het geeft rust en vitaliteit en laat zien wie wat te doen of te laten heeft. Van hoog tot laag in een organisatie werkt dit door. Je ontdekt hoe je zelf invloed hebt op de situatie, en waar jouw manier van werken en keuzes maken vandaan komt. Dit geeft meer ruimte en effectief handelen.

Wat het oplevert is divers en afhankelijk van de situatie. Enkele voorbeelden zijn:

 • gesprekken verlopen effectiever en met minder ruis
 • onderlinge verhoudingen verbeteren
 • samenwerking verloopt soepeler
 • onuitgesproken issues die het proces in de weg zitten, worden bespreekbaar
 • potentie vanuit diversiteit wordt inzetbaar
 • duidelijke werkafspraken
 • onafgemaakt processen worden afgemaakt en verliezen hun ineffectieve invloed
 • lager ziekteverzuim, meer vitaliteit en zin
 • focus binnen de uitvoering van de werktaak en afgeleide taken
 • effectieve en plezierige samenwerkingen
 • professionaliteit neemt toe
 • succeservaringen en kunnen dealen met faalsituaties
 • gerichte aandacht voor de klant, product, leverancier, kind, ouder etc

Doelen

 • ordeningsprincipes in de organisatie, de teams en in relatie tot de wereld buiten herkennen en mee kunnen werken
 • onderlinge uitwerking en uitwisseling op elkaar herkennen, erkennen en weten te handelen
 • invloed van eigen bijdrage aan het team vanuit de onderstroom
 • krachtenvelden herkennen en mee kunnen werken. Zowel binnen de organisatie als daarbuiten
 • kunnen omgaan met macht en onmacht. De functie daarvan kennen en weten in te zetten
 • wat betekent weerstand en wat kun je dan doen
 • miskennen en erkennen van eigenaarschap, taak en resultaat herkennen en weten om te zetten
 • weten te handelingen bij verlies van focus, vitaliteit- en motivatie
 • inzicht in ontwikkelingsfases van een groep/team en het leiderschap bij de verschillende fases
 • creëren van een werkbare setting waar autonomie van het individu en de groep/team centraal staan vanuit IQ, EQ en SQ.

Doelgroep

Directie, schoolleiders & bestuurders, managers, (startende) ondernemers, organisatieadviseurs, opleidingsmanagers, intern begeleiders, decanen, projectleiders, teamleiders, HR- en P&O professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, docenten lerarenopleiding, coaches, trainers, re-integratiecoaches.

Iedereen kan vanuit eigen kennis en ervaring aansluiten. Deze 12-dgs is geschikt voor mensen met en zonder ervaring met het systemisch familiewerk. Ook voor die personen die de vertaalslag willen maken vanuit het familiewerk naar het organisatiewerk.

Toelatingsvoorwaarden: gemiddeld HBO werk- en denkniveau en voldoende werkervaring binnen sector. Je brengt eigen casuïstiek in.

Praktische informatie

De opleiding wordt in 6 blokken van 2 dagen gegeven. 12 dagen, 24 dagdelen. De werktijden zijn vanaf 10.00 uur – 17.00 uur.

Daarnaast stellen wij voor om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten tussen de blokken in. Door de deelnemers zelf te organiseren. De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld 2 uur per week zijn. Dit omvat voorbereiding in de vorm van lezen van literatuur, uitvoeren van opdrachten, reflectie en voorbereiden van afrondingsdag.

Wij starten bij minimaal 8 deelnemers.

Afronding

Tijdens de opleidingsdagen wordt gereflecteerd op de ontwikkeling en toepassing binnen de opleidingsdagen. Bij 100% deelname en het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding, volgt er een certificaat. De laatste dag zal volledig in het teken van deze afronding staan en het werken met eigen eindcasuïstiek.

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal.Begeleidingsteam

Astrid van Noort met ondersteuning van assistenten.

Data 2020

 • 16 en 17 november 2020
 • 14 en 15 december 2020
 • 25 en 26 januari 2021
 • 15 en 16 februari 2021
 • 15 en 16 maart  2021
 • 19 en 20 april 2021

Data 2021 volgt

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid.

Investering

€ 2.595,- B.T.W.-vrij
Bij de prijs van de opleiding is inbegrepen:
– koffie/thee incl eenvoudige lunch
– leermateriaal en syllabus

Aanmelden

Aanbevolen en verplichte literatuur

 • Het Succes van Organisatieopstellingen – Gunthard Weber
 • Systemisch Adviseren – Siebke Kaat en Anton de Kroon
 • Verbindende Veld – Jan Jacob Stam
 • Systemisch Leiderschap; tegen de stroom mee – Jacob Stam en Barbara Hoogenboom
 • Systemisch Coachen – Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder (verplicht)
 • Systemisch Wijzer – Siets Bakker en Leanne Steeghs (verplicht)
 • De tekens verstaan – Wibe Veenbaas, Morten Hjort
 • Presence – Joseph Jaworski en Peter Senge
 • Rake Vragen – Siets Bakker
 • Theory U – Haan en Beerends
 • Zichtwijze – Nellekevan Houts

Deelnemers krijgen een syllabus  en leerstof uitgereikt die o.a. is gebaseerd op bovenstaande kennis en kunde. Binnen de boekenlijst zijn drie boeken een verplicht onderdeel. Samen met de deelnemer kiezen wij nog minimaal 1 boek uit wat aansluit om zijn of haar persoonlijke leerthema, naast de algemene leerthema’s binnen deze leergang.

Boeken zijn te bestellen bij o.a. bol.com, Uitgeverij Noorderlicht.

Inhoudelijke informatie en leer- en ontwikkelkader

Voorheen werkten we alleen met opstellingen. Inmiddels zijn er ook andere methodieken ontwikkeld. Deze worden, inclusief opstellingenwerk, in deze leergang behandeld. Dit betekent dat je na deze dagen de kennis en kunde ook in kunt zetten in gesprekken, 1 op 1 situaties en binnen groepen.Je ziet een organisatie, een team, een afdeling als een levend systeem. Een systeem is dan meer dan een groep mensen. Het is alles wat maakt dat het dat systeem is.

Basisvaardigheden

 • Systemisch van vraag naar antwoord kunnen werken
 • Bepalen van aanpak en methodieken; wat er nodig is
 • Oplossings-, taak- en doelgerichte aanpak
 • Systemische basishouding
 • Duiding systemische intelligentie
 • Diversiteit aan technieken
 • Taal en toepassingsmogelijkheden waaronder basisprincipes, basisdynamieken en werkmethoden
 • Krachtenvelden herkennen en mee kunnen werken: o.a. driehoeksverhouding, macht en onmacht, eigenaarschap, taak en resultaat, focus, vitaliteit- en motivatieverlies, leiderschapsthema’s
 • Leren toepassen binnen diversiteit en de potentie daarvan zien
 • Ordeningsprincipes in werksystemen t.o.v. andere systemen zoals familie, gezin etc. En de onderlinge uitwerking op elkaar
 • Invloed van eigen bijdrage aan het systeem
 • Inzicht in ontwikkelingsfases van een groep/team en het leiderschap bij de verschillende fases
 • Creëren van een werkbare setting waar autonomie van het individu en de groep/team centraal staan

Specialistische thematieken zoals o.a.

 • Oprichtersvragen, leidende principes
 • Missie, missie, waardenvraagstukken
 • Leiderschap, leidinggeven
 • Leiding geven en ontvangen
 • Loopbaanvragen
 • Samenwerking
 • Teamvormen
 • Zelfsturende teams
 • Potentie, kwaliteiten
 • Keuze-dilemmavraagstukken

De systemische technieken die je leert inzetten:

 • Interventietechnieken
 • Gespreksvaardigheden
 • Coachtechnieken
 • Systemische vragen
 • Hanteerbare (organisatie-) opstellingen
 • Formats
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Aanvullende werkvormen aansluitend op eigen werkpraktijk

Aanmelden

Meer weten over andere opleiding?

Opleiding tot Systemisch Coach