Naast syllabus krijgt ook iedere deelnemer deze drieluik voor het maken van een geonogram

Systemisch Coach

18 dagen waarin je leert het systemisch werk te integreren in wie je bent en hoe je werkt

Waarom systemisch werk toevoegen aan jouw manier van coaching?

We worden geboren in een familie (systeem), groeien op en stappen vervolgens dagelijks van gezin, naar team, naar sportclub etc. Of beter gezegd van systeem naar systeem, van groep naar groep.

Systemisch werk gaat over de werking van de onderstroom binnen systemen/groepen en de invloed daarvan op ons dagelijks functioneren. Dynamieken en patronen kunnen als een elastiekje je steeds weer terugtrekt in oude patronen. Dit tegen beter weten in en heel vaak onbewust. Vaak herkenbaar bij herhalend gedrag en situaties.

Systemisch coachen is een manier van begeleiden waar je onderzoekt wat er over het hoofd wordt gezien. En wat je kunt doen om echt patronen te doorbreken en/of te accepteren.

Je maakt kennis met de grondprincipes van systemen en de krachtenvelden die spelen. Hoe kun je je daar bewust van worden en hoe kun je daar mee gaan werken. Wat levert het op, wat is het effect? Je krijgt oog voor het geheel en wat dat betekent in het dagelijkse (werkende) leven. Deze opleiding geeft je allerlei instrumenten zodat je dit ook praktisch kunt toepassen.

Wat betekent deze opleiding voor jou?

Binnen de opleiding leer je de systeemdynamieken uit je eigen familiesysteem (er)kennen, en die van anderen herkennen.

Een stevige basis waarop al bekende kwaliteiten en vaardigheden van jou samen kunnen komen. Deze opleiding zal een verrijking betekenen voor jouw professioneel handelen en een verdieping geven in jouw persoonlijke groei. In je eigen schoenen staan en blijven staan juist in begeleiderschap.

Wat nog meer?

Je wordt uiteraard meegenomen in de laatste ontwikkelingen binnen het systemisch werk.  Ook wat de achterliggende jaren heeft betekent voor systemen. Wat betekent een crisis en hoe ga je daar mee. Wat doe je wel en niet bij veranderingen en transformatieprocessen. Hoe ga je om met verlies, anders en wel of niet door kunnen gaan zoals het “normaal” ging.

Online systemisch coachen? Ja, ook dat wordt meegenomen in de opleiding. Je leert wat dit van jou vraagt en wat het betekent voor jouw cliënt. Je leert hoe je de kennis online kunt inzetten en de do’s en dont’s. Hoe je hetzelfde effect online kunt faciliteren. Want resultaat is er ook op deze manier!

Inhoud & Resultaat

Binnen de opleiding leer je alles over de algemene systemische basiskennis kort omschreven als:

 • compleetheid
 • eigen plek & ordening
 • uitwisseling tussen geven en nemen
 • reis tussen geboorte en dood (bestemming en eindigheid)

Er wordt  aandacht besteed aan veelvoorkomende dynamieken zoals o.a.  parentificatie, triangulatie, dragen wat niet van jou, projecties etc. En aan specialistische onderdelen zoals o.a.:

 • Moeder-kindrelatie
 • Vader- kindrelatie
 • Thema’s man en vrouw
 • Gezin en samengestelde gezinnen
 • Gemis en verlangen
 • Schuld, onschuld, schaamte
 • Leven en dood
 • Faal- en succesangst
 • Slachtoffer- daderschap
 • Kracht en kwetsbaarheid
 • Secure bases
 • Trauma & Verlies incl rouwverwerking

Daarnaast zijn wij van mening dat de innerlijke houding van een systemisch begeleider van groot belang is. Hier zal dan ook gedurende deze dagen specifiek aandacht aan worden gegeven.

   • Eigen plek innemen en behouden
   • Holding Space kunnen faciliteren
   • Het ondertussen, de liminale fase
   • Kunst van het helpen eigen maken
   • Overdracht en tegenoverdracht, projecties
   • En dat wat verdere verdieping vraagt binnen jouw begeleiderschap en innerlijke houding.

De vormen die je je eigen gaat maken zijn gericht op het werken in groepen en het werken in een 1 op 1 setting en/of online. De vormen zijn o.a.:

 • Systemisch interveniëren
 • Systemische vragen en Rake Vragen – Siets Bakker
 • Lichaamswerk
 • Hanteerbare (familie-) opstellingen
 • Formats
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Gespreksvaardigheden
 • Aanvullende creatieve werkvormen

Er is rekening gehouden met dat je niet gebonden bent aan het organiseren van mensen voor bijv. opstellingen, maar dit wel kunt na de opleiding. Je beschikt over een effectief basis instrumentarium.

We streven er binnen deze dagen ook naar dat je je eigen stijl vindt binnen systemisch coachen. Dit betekent dat al aanwezige kennis van jou geïntegreerd zal worden zonder het systemisch gedachtegoed uit het oog te verliezen. Dit met als doel dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat met deze manier van werken. Op welke manier dan ook geïntegreerd binnen jouw werkplek.

Binnen het totale aanbod wordt er zijdelings aandacht gegeven aan leiderschapsthema’s. Leiderschap en specifieke organisatiethematiek wordt verder behandeld in de specialisatiecursus “Systemisch Leiderschap en inzicht in teamdynamieken”.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen zoals o.a. families, gezinnen, relaties, culturen en maatschappij. Mensen die vanuit het geheel het verschil (willen) laten zien en daartoe meer middelen en mogelijkheden willen toe-eigenen.

O.a. coaches, psychologen, sociaal-maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, loopbaanbegeleiders, docenten, trainers, hulpverleners, kindercoaches,  relatiecoaches, re-integratiecoaches, therapeuten.

En voor die personen die het willen inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling is dit traject uitermate geschikt. De groep is dan ook divers en juist deze diversiteit geeft veel leerplezier en potentie voor waar jij het voor wilt inzetten.

Gemiddeld MBO/HBO werk- en denkniveau.

Opbouw en tijdsbeslag

Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen om circa 17.00 uur. Iedere deelnemer zal verplicht deel gaan nemen aan  intervisiebijeenkomsten. Supervisie is mogelijk op aanvraag.  De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld 3 uur per week zijn.

Aanbevolen literatuur

 • De kunst van het helpen – Bert Hellinger
 • Systemisch Coachen – Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder
 • Vonken van Verlangen – Wibe Veenbaas
 • Holding Space – Heather Plett
 • Ik ben kind, dus ik voel waar mijn ouders zijn – Bibi Schreuder
 • De Fontein- Els van Steijn
 • Rake Vragen – Bakker
 • Veldwerk; meters maken in – samengesteld handboek

Te bestellen o.a. bij bol.com, uitgeverij Noorderlicht.

Verlichte literatuur

Aan het begin van de opleiding kies je samen met de opleider 2 verplichte boeken. Te lezen voor de accreditatie incl. de syllabus.

Inmiddels zijn er heel veel boeken uitgekomen. Een groot deel staat bij ons op de kade ter inzage.

Certificering

De afronding is belangrijk voor de certificering en voor je eigen proces. Het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding is een belangrijk resultaat. Tussendoor en aan het einde van de opleiding zal er toetsing plaatsvinden.

De certificering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijk verslag van:
  – je eigen genogram en de uitwerking van eigen ontwikkellijnen, dynamieken en vraagstukken;
  – reflectie op leertraject binnen de opleiding.
 • Uitwerken van een thema vanuit begeleiderschap tijdens de toetsingsdag.
 • Theoriebehandeling
 • Literatuur: verplicht 2 boeken en syllabus
 • Voor uiteindelijke certificering worden onderstaande elementen ook bekeken:
  – Deelname aan alle cursusdagen
  – Aanwezigheid en deelname aan de intervisiegroep
  – Bereidheid om eigen vraagstukken in te brengen als oefenmateriaal

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal. Accreditatie SKJ is gegarandeerd.

Begeleidingsteam

Astrid van Noort met co-facilitator.

Data 2023 (vol)

De opleiding bestaat uit 18 opleidingsdagen en acht intervisiedagdelen. Totaal 44 dagdelen.

 • 9 en 10 februari 2023
 • 23 en 24 maart 2023
 • 20 en 21 april 2023
 • 25 en 26 mei 2023
 • 29 en 30 juni 2023
 • 14 en 15 september 2023
 • 5 en 6 oktober 2023
 • 9 en 10 november 2023
 • certificeringsdagen 14 en 15 december 2023

Data 2024

De opleiding bestaat uit 18 opleidingsdagen en acht intervisiedagdelen. Totaal 44 dagdelen.

 • 7 en 8 maart 2024
 • 11 en 12 april 2024
 • 16 en 17 mei 2024
 • 13 en 14 juni 2024
 • 11 en 12 juli
 • 12 en 13 september 2024
 • 17 en 18 oktober 2024
 • 7 en 8 november 2024
 • certificeringsdagen 12 en 13 december 2024

Wij starten bij minimaal  8 deelnemers.

Aanmelden

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en makkelijk betaald parkeren.

Investering

€ 3.895,= B.T.W.-vrij voor de complete opleiding

Bij de prijs van de opleiding is ook inbegrepen:
– koffie, thee en water incl. eenvoudige lunch.
– leermateriaal waaronder een uitgebreide syllabus, het instrument “open de deur naar jouw familieverleden”.

Hier aanmelden

Meer weten over een andere opleiding?

Systemisch Leiderschap en inzicht in Team- en Werkdynamieken

Onze algemene voorwaarden zijn geldig voor deze opleiding.