Systemisch Coach

19 dagen waarin je leert het systemisch werk te integreren in wie je bent en hoe je werkt

(als begeleider, leerkracht, manager, coach, therapeut of simpelweg binnen welk vakgebied dan ook, inclusief of alleen gericht op  jouw persoonlijke ontwikkeling)

Systemisch werk gaat over de werking van systemen/groepen en de invloed daarvan op ons functioneren vanuit de onderstroom. Oog hebben voor het geheel en wat er tussen de mensen speelt zonder het individu uit het oog te verliezen. Niet iedereen herkent zich in het woord systeem. Het is echter een gegeven. We worden geboren in een familie (systeem), groeien op en stappen vervolgens dagelijks van gezin, naar team, naar sportclub etc. Of beter gezegd van systeem naar systeem, van groep naar groep.

In een systeem kunnen allerlei dynamieken en patronen spelen die maken dat je in je dagelijks leven niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken. Alsof er een elastiekje is dat je steeds weer terugtrekt in je oude patroon. Dit tegen beter weten in en heel vaak onbewust. Dit noemen wij de onderstroom. Dat wat onder de waterlijn mede bepaalt wat we doen en hoe. Vaak herkenbaar bij herhalend gedrag, situaties etc.

Eén vorm van systeembenadering is de systemisch-fenomenologische wijze van waarnemen. Fenomenologisch betekent o.a. het waarnemen van de werkelijkheid, zoals die zich voordoet in de ruimte tussen mensen en andere elementen in een systeem. Een manier van kijken naar het geheel.   Het is andere informatie waar we gebruik van kunnen maken. Aanvullend en zeker niet in plaats van. Systemisch coachen is een manier van begeleiden waar dit centraal staat. Deze opleiding leert je dit in te zetten in contact met anderen vanuit allerlei instrumenten en niet alleen met opstellingen.

Binnen de opleiding leer je de systeemdynamieken uit je eigen familiesysteem (er)kennen, en die van anderen herkennen. Je maakt kennis met de grondprincipes van systemen en de krachtenvelden die spelen. Welke dynamieken kunnen er spelen? Hoe kun je je daar bewust van worden en hoe kun je daar mee gaan werken. Wat levert het op, wat is het effect? Je krijgt oog voor het geheel en wat dat betekent in het dagelijkse (werkende) leven. De kern van deze opleiding.

Een stevige basis waarop al bekende kwaliteiten en vaardigheden van jou samen kunnen komen. Deze opleiding zal een verrijking betekenen voor jouw professioneel handelen en een verdieping geven in jouw persoonlijke groei.

Je wordt ook meegenomen in de laatste ontwikkelingen binnen het systemisch werk. Zowel het “nieuwe opstellen” van Bert Hellinger alsmede nieuwe kennis en kunde opgedaan in de afgelopen jaren door anderen en mijzelf.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen zoals o.a. families, gezinnen,  culturen en maatschappij. Mensen die vanuit het geheel het verschil (willen) laten zien en daartoe meer middelen en mogelijkheden willen toe-eigenen.

O.a. psychologen, sociaal-maatschappelijk werkers, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches, trainers, hulpverleners, kinderbegeleiders, relatiecoaches, re-integratiecoaches, therapeuten, management en P&O.

En voor die personen die het willen inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling is dit traject uitermate geschikt. De groep is dan ook divers en juist deze diversiteit geeft veel leerplezier en potentie voor waar jij het voor wilt inzetten.

Gemiddeld MBO/HBO werk- en denkniveau.

Inhoud

Klik hier voor deze specifieke aanvullend informatie  in onze folder.

Resultaat

De vormen die je je eigen gaat maken zijn gericht op het werken in groepen en het werken in een 1 op 1 setting. De vormen zijn o.a.:

 • Systemisch interveniëren
 • Systemische coachtechnieken
 • Systemische vragen en Rake Vragen – Siets Bakker
 • Lichaamswerk
 • Hanteerbare (familie-) opstellingen
 • Formats
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Gespreksvaardigheden
 • Aanvullende creatieve werkvormen

Allemaal gericht op het 1 op 1 kunnen werken en/of  met een groep. Dit maakt dat je niet gebonden bent aan het organiseren van mensen voor bijv. opstellingen, maar dit wel kunt na de opleiding. Je beschikt over een effectief basis instrumentarium.We streven er binnen deze dagen ook naar dat je je eigen stijl vindt binnen systemisch coachen. Dit betekent dat al aanwezige kennis van jou geïntegreerd zal worden zonder het systemisch gedachtegoed uit het oog te verliezen. Dit met als doel dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat met deze manier van werken. Op welke manier dan ook geïntegreerd binnen jouw werkplek.

Je kunt werken vanuit verschillende thematieken binnen zowel het gebied van persoonlijke groei als professionele ontwikkeling. Binnen het totale aanbod wordt er zijdelings aandacht gegeven aan leiderschapsthema’s. Leiderschap en specifieke organisatiethematiek wordt verder behandeld in de specialisatiecursus “Inzicht in Werkdynamieken”.

Naast de algemene systemische basiskennis wordt ook aandacht besteed aan o.a.:

 • Gemis en verlangen
 • Schuld, onschuld, schaamte
 • Leven en dood
 • Faal- en succesangst
 • Slachtoffer- daderschap
 • Kracht en kwetsbaarheid
 • Uitreiken; onderbroken uitreiking
 • Trauma
 • Rouwverwerking
 • Potentie

Daarnaast zien wij steeds vaker dat de innerlijke houding van een systemisch begeleider van groot belang is. Hier zal dan ook gedurende deze dagen specifiek aandacht aan worden gegeven.

 • Kunnen werken met derde ruimte en de fenomenologische basis
 • Goede setting kunnen maken
 • Transitiebegeleiding en secure base coaching
 • Kunst van het helpen eigen maken
 • Overdracht en tegenoverdracht, projecties
 • Wat ondersteunt en wat werkt juist tegen
 • Verdiepen van innerlijke houdingOpbouw en tijdsbeslag

Alle dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur. Iedere deelnemer zal deel gaan nemen aan minimaal vier intervisiebijeenkomsten. Supervisie is mogelijk op aanvraag.  De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld 2 uur per week zijn.

Verplichte en aanbevolen literatuur

 • 
De kunst van het helpen – Bert Hellinger
 • Systemisch Coachen – Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder
 • Vonken van Verlangen – Wibe Veenbaas
 • De reiziger en zijn gids – Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt
 • De fontein- Els van Steijn
 • Rake Vragen- Siets Bakker

Te bestellen o.a. bij bol.com, uitgeverij Noorderlicht.

Aan het begin van de opleiding wordt de verplichte literatuurlijst uitgereikt.

Certificering

De afronding is belangrijk voor de certificering en voor je eigen proces. Het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding is een belangrijk resultaat. Tussendoor en aan het einde van de opleiding zal er toetsing plaatsvinden.

De certificering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijk verslag van:
  – je eigen genogram en de uitwerking van eigen ontwikkellijnen en dynamieken
  – reflectie op leertraject binnen de opleiding.
 • Uitwerken van een thema vanuit begeleiderschap tijdens de toetsingsdag.
 • Theoriebehandeling
 • Verplichte literatuur
 • Voor uiteindelijke certificering worden onderstaande elementen ook bekeken:
  – Deelname aan alle cursusdagen
  – Aanwezigheid en deelname aan de intervisiegroep
  – Bereidheid om eigen vraagstukken in te brengen als oefenmateriaal

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal.

Begeleidingsteam

Astrid van Noort met ondersteuning van assistenten.

Data 2020

De opleiding bestaat uit 19 opleidingsdagen en vier intervisiedagdelen. Totaal 42 dagdelen.

Start najaar 2020:

Bij aanvang: eigen maken van basiskennis en persoonlijke systemische thematiek – persoonlijke ontwikkeling

Verdiepingsdeel verder vorm geven binnen persoonlijke & professionele ontwikkeling.
 •  30 – 31 oktober 2020
 • 20 – 21 november 2020
 • 11 – 12 december 2020
 • 22 – 23 januari 2021
 • 12 – 13 februari 2021
 • 12 – 13 maart 2021
 • 16 – 17 april 2021
 • 7 – 8 mei 2021
 • 17 – 18 – 19 juni 2021
 • certificeringsdagen 18 en 19  juni 2021

Data 2021 – Start weer oktober, rest data volgt.

Wij starten bij minimaal 8 deelnemers.

Aanmelden

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en makkelijk betaald parkeren.

Investering

€ 3.350,- B.T.W.-vrij voor de complete opleiding

Bij de prijs van de opleiding is ook inbegrepen:
– koffie/thee incl. eenvoudige lunch
– leermateriaal waaronder een uitgebreide syllabus

Hier aanmelden

Meer weten over een andere opleiding?

Inzicht in Werkdynamieken, 12 dgs.