Systemisch Coach

– incl. hoe online in te zetten –

19 dagen waarin je leert het systemisch werk te integreren in wie je bent en hoe je werkt

(als begeleider, leerkracht, manager, coach, therapeut of simpelweg binnen welk vakgebied dan ook, inclusief of alleen gericht op  jouw persoonlijke ontwikkeling)

Waarom systemisch werk toevoegen aan jouw manier van coaching?

We worden geboren in een familie (systeem), groeien op en stappen vervolgens dagelijks van gezin, naar team, naar sportclub etc. Of beter gezegd van systeem naar systeem, van groep naar groep.

Systemisch werk gaat over de werking van de onderstroom binnen systemen/groepen en de invloed daarvan op ons dagelijks functioneren. Dynamieken en patronen kunnen als een elastiekje je steeds weer terugtrekt in oude patronen. Dit tegen beter weten in en heel vaak onbewust. Vaak herkenbaar bij herhalend gedrag en situaties.

Eén vorm van systeembenadering is de systemisch-fenomenologische wijze van waarnemen. Een manier van kijken naar het individu binnen het geheel. Dit geeft andere informatie. Voorbij de bekende analyse kijkend naar wat er nog meer speelt.

Systemisch coachen is een manier van begeleiden waar je onderzoekt wat er over het hoofd wordt gezien. En wat je kunt doen om echt patronen te doorbreken en/of te accepteren. Je maakt kennis met de grondprincipes van systemen en de krachtenvelden die spelen. Hoe kun je je daar bewust van worden en hoe kun je daar mee gaan werken. Wat levert het op, wat is het effect? Je krijgt oog voor het geheel en wat dat betekent in het dagelijkse (werkende) leven. De kern van deze opleiding. Deze opleiding geeft je allerlei instrumenten zodat je dit ook praktisch kunt toepassen.

Wat betekent deze opleiding voor jou?

Binnen de opleiding leer je de systeemdynamieken uit je eigen familiesysteem (er)kennen, en die van anderen herkennen.

Een stevige basis waarop al bekende kwaliteiten en vaardigheden van jou samen kunnen komen. Deze opleiding zal een verrijking betekenen voor jouw professioneel handelen en een verdieping geven in jouw persoonlijke groei. In je eigen schoenen staan en blijven staan juist in begeleiderschap.

Wat nog meer?

Je wordt ook meegenomen in de laatste ontwikkelingen binnen het systemisch werk.  De nieuwe kennis en kunde opgedaan in de afgelopen jaren door anderen en mijzelf. En in het bijzonder dit jaar. Wat betekent een crisis hoe ga je daar mee om binnen begeleidingswerk. Wat doe je wel en niet bij veranderingen en transformatieprocessen. Hoe ga je om met verlies, anders en wel of niet door kunnen gaan zoals het “normaal” ging.

Online systemisch coachen? Ja, ook dat wordt meegenomen in de opleiding. Je leert wat dit van jou vraagt en wat het betekent voor jouw cliënt. Je leert hoe je de kennis online kunt inzetten en de do’s en dont’s. Hoe je hetzelfde effect online kunt faciliteren. Want resultaat is er ook op deze manier!

Inhoud & Resultaat

Binnen de opleiding leer je alles over de algemene systemische basiskennis kort omschreven als:

 • compleetheid
 • eigen plek & ordening
 • uitwisseling
 • reis tussen geboorte en dood

Er wordt ook aandacht besteed aan specialistische onderdelen zoals o.a.:

 • Moeder-kindrelatie
 • Vader- kindrelatie
 • Thema’s man en vrouw
 • Relatievraagstukken
 •  Gezin en samengestelde gezinnen
 • Gemis en verlangen
 • Schuld, onschuld, schaamte
 • Leven en dood
 • Faal- en succesangst
 • Slachtoffer- daderschap
 • Kracht en kwetsbaarheid
 • Transitie, veranderingen
 • Secure bases
 • Trauma & Verlies
 • Rouwverwerking
 • Potentie

Daarnaast zijn wij van mening dat de innerlijke houding van een systemisch begeleider van groot belang is. Hier zal dan ook gedurende deze dagen specifiek aandacht aan worden gegeven.

   • Eigen plek behouden
   • Holding Space kunnen faciliteren
   • Het ondertussen, de liminale fase
   • Kunst van het helpen eigen maken
   • Overdracht en tegenoverdracht, projecties
   • En dat wat verdere verdieping vraagt binnen jouw begeleiderschap en innerlijke houding.

De vormen die je je eigen gaat maken zijn gericht op het werken in groepen en het werken in een 1 op 1 setting en/of online. De vormen zijn o.a.:

 • Systemisch interveniëren
 • Systemische coachtechnieken
 • Systemische vragen en Rake Vragen – Siets Bakker
 • Online technieken
 • Lichaamswerk
 • Hanteerbare (familie-) opstellingen
 • Formats
 • Vloerankers
 • Tafelopstellingen
 • Imaginaire technieken
 • Gespreksvaardigheden
 • Aanvullende creatieve werkvormen

Er is rekening gehouden met dat je niet gebonden bent aan het organiseren van mensen voor bijv. opstellingen, maar dit wel kunt na de opleiding. Je beschikt over een effectief basis instrumentarium.

We streven er binnen deze dagen ook naar dat je je eigen stijl vindt binnen systemisch coachen. Dit betekent dat al aanwezige kennis van jou geïntegreerd zal worden zonder het systemisch gedachtegoed uit het oog te verliezen. Dit met als doel dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat met deze manier van werken. Op welke manier dan ook geïntegreerd binnen jouw werkplek.

Je kunt werken vanuit verschillende thematieken binnen zowel het gebied van persoonlijke groei als professionele ontwikkeling. Binnen het totale aanbod wordt er zijdelings aandacht gegeven aan leiderschapsthema’s. Leiderschap en specifieke organisatiethematiek wordt verder behandeld in de specialisatiecursus “Inzicht in Werkdynamieken”.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen zoals o.a. families, gezinnen, relaties, culturen en maatschappij. Mensen die vanuit het geheel het verschil (willen) laten zien en daartoe meer middelen en mogelijkheden willen toe-eigenen.

O.a. coaches, psychologen, sociaal-maatschappelijk werkers, loopbaanbegeleiders, docenten, trainers, hulpverleners, kinderbegeleiders, relatiecoaches, re-integratiecoaches, therapeuten, management en P&O.

En voor die personen die het willen inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling is dit traject uitermate geschikt. De groep is dan ook divers en juist deze diversiteit geeft veel leerplezier en potentie voor waar jij het voor wilt inzetten.
Gemiddeld MBO/HBO werk- en denkniveau.

Opbouw en tijdsbeslag

Alle dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur. Iedere deelnemer zal deel gaan nemen aan minimaal vier intervisiebijeenkomsten. Online opdrachten. Supervisie is mogelijk op aanvraag.  De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld 2 uur per week zijn.

Literatuur

 • De kunst van het helpen – Bert Hellinger
 • Systemisch Coachen – Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder
 • Vonken van Verlangen – Wibe Veenbaas
 • Tao en de kunst van  familieopstellen – Elmer Hendrix
 • De fontein- Els van Steijn
 • Rake Vragen- Siets Bakker
 • Veldwerk; meters maken in – samengesteld handboek

Te bestellen o.a. bij bol.com, uitgeverij Noorderlicht.

Aan het begin van de opleiding wordt de verplichte literatuurlijst uitgereikt.

Certificering

De afronding is belangrijk voor de certificering en voor je eigen proces. Het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde in eigen basishouding is een belangrijk resultaat. Tussendoor en aan het einde van de opleiding zal er toetsing plaatsvinden.

De certificering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijk verslag van:
  – je eigen genogram en de uitwerking van eigen ontwikkellijnen, dynamieken en vraagstukken;
  – reflectie op leertraject binnen de opleiding.
 • Uitwerken van een thema vanuit begeleiderschap tijdens de toetsingsdag.
 • Theoriebehandeling
 • Literatuur
 • Voor uiteindelijke certificering worden onderstaande elementen ook bekeken:
  – Deelname aan alle cursusdagen
  – Aanwezigheid en deelname aan de intervisiegroep
  – Bereidheid om eigen vraagstukken in te brengen als oefenmateriaal

Deze opleiding is geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal.

Begeleidingsteam

Astrid van Noort met ondersteuning van assistenten.

Data 2021

De opleiding bestaat uit 19 opleidingsdagen en vier intervisiedagdelen. Totaal 42 dagdelen.

 •  15 – 16 oktober 2021
 • 19 – 20 november 2021
 • 10 – 11 december 2021
 • 21 – 22 januari 2022
 • 11 – 12 februari 2022
 • 18 – 19 maart 2022
 • 8 – 9 april 2022
 • 20 – 21 mei 2022
 • 22 – 23 – 24 juni 2022
 • certificeringsdagen 23 en 24  juni 2022

Data 2022

De opleiding bestaat uit 19 opleidingsdagen en vier intervisiedagdelen. Totaal 42 dagdelen.

 •  7- 8 oktober 2022
 • 11 – 12 november 2022
 • 9 – 10 december 2022
 • 20 – 21 januari 2023
 • 10 – 11 februari 2023
 • 10 – 11 maart 2023
 • 21 – 22 april 2023
 • 11 – 12 mei 2023
 • 22 – 23 – 24 juni 2023
 • certificeringsdagen 23 en 24  juni 2023

Wij starten bij minimaal 6/ 8 deelnemers. Rekening houdend met RIVM-regels.

Aanmelden

Locatie

Rotterdam – Spangsekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en makkelijk betaald parkeren.

Investering

€ 3.350,- B.T.W.-vrij voor de complete opleiding

Bij de prijs van de opleiding is ook inbegrepen:
– koffie, thee en water incl. eenvoudige lunch. Zie onderstaand.
– leermateriaal waaronder een uitgebreide syllabus

(Op het moment dat de Covid-regels komen te vervallen, verzorgen wij weer de lunch. Voor nu betekent dit dat je jouw eigen lunch en andere etenswaren meeneemt.)

Hier aanmelden

Meer weten over een andere opleiding?

Inzicht in Werkdynamieken, 12 dgs.