Teamcoaching als integrale aanpak – online of face tot face

Teamcoaching is één van onze manieren om de dagelijkse praktijk te koppelen aan andere manieren van werken. Altijd in samenwerking met het leidinggevende kader, directie etc. Wij doen het niet alleen of voor de leidinggevende, nee met elkaar.

Allereerst kijken wij naar de volgende onderdelen:

 • Zijn de doelen, resultaten, de verwachtingen helder?
 • Zijn de functies, de rollen, de taken en de verantwoordelijkheden duidelijk?
 • Spreekt men elkaar aan en laat je je aanspreken?
 • Hoe is het gesteld met de intrinsieke motivatie en inspiratie bij een ieder richting het resultaat en de bestemming?

Regelmatig valt er al behoorlijk wat te doen op dit niveau; keuzes maken, duidelijkheid scheppen, ordenen, communicatie verdiepen, faciliteren ontstaan van veiligheid, kwaliteit, mogelijkheden, leren omgaan en inzetten van onderlinge diversiteit etc. Wij faciliteren dit proces, bieden praktische tools en zijn een gesprekspartner voor de betrokkenen. Gericht op de taak, met oog voor de mens in de functie en de organisatie als geheel.

Een krachtig, vitaal en betrokken team is en maakt een succesvolle organisatie. Gemotiveerd, geïnspireerd met duidelijke functies, taken en verantwoordelijkheden. Een team dat ideeën kan omzetten in resultaten en dat de kwaliteiten van elk teamlid tot bloei kan brengen. Dat verantwoordelijkheden kan delen en vertrouwen kan geven. Daarom verdient een team – elk team! – de volle aandacht. Een team is meer dan de medewerkers. Het zijn alle onderdelen binnen organisatie, alle medewerkers inclusief het leidinggevende kader, de klanten en de wereld om de organisatie heen.

En dan?!

Er zijn heldere doelen, een goed product, een gestroomlijnde organisatie en vakkundige medewerkers. En toch…hapert er iets. Herkenbaar?

Er zijn veel factoren die het succes bepalen en net zoveel die dat kunnen tegenwerken. We richten ons vaak op de bovenstroom, dat wat we weten en zien. Dit is ook belangrijk om te doen.

Een organisatie, een team, een samenwerking kent ook een onderstroom. Dat wat we niet dagelijks met het oog waarnemen, echter wel de effecten van opmerken. Dat wat onder de waterlijn zich beweegt en een grote invloed heeft op ons dagelijks handelen. We zien dat vaak terug in o.a. de manier van samenwerking, manier van communiceren, inzet van potentie, nemen van taken & verantwoordelijkheden, betrokkenheid, inzet van leiderschap.

Herkenbaar?

 • terugkerend ineffectief handelen
 • taken en verantwoordelijkheden niet oppakken
 • teveel taken uitvoeren en over-verantwoordelijk gedrag
 • lage vitaliteit
 • motivatie, betrokkenheid laag
 • leiderschap maakt geen kans
 • diversiteit wordt uitgesloten
 • potentie wordt niet ingezet
 • roddelen, gesprekken bij het koffiezetapparaat en niet daar waar het hoort
 • etc.

Wij richten ons op het geheel en dan kijk je naar de bovenstroom en naar de onderstroom. Deze combinatie maakt wat ons betreft het verschil tussen terugkerend gedrag of een duurzame verandering.

Een organisatie of een team is een systeem met een eigen ontstaansgeschiedenis, eigen ongeschreven wetten, regels en meer of minder bewuste overtuigingen en krachten. Die bepalen hoe de mensen in de organisatie zich tegenover elkaar en tegenover de buitenwereld gedragen. Het bestuderen van het systeem in al zijn facetten is de sleutel tot de oplossing van bepaalde (terugkerende) situaties. En dit duurt geen maanden, een enkel gesprek kan dit al teweeg brengen.

De prestaties van individuen, teams en uiteindelijk de hele organisatie verbeteren? Ga dan met ons het avontuur aan. Wij onderzoeken samen met jou de vraag en de dynamiek in de organisatie. De boven- en de onderstroom. Doelen, rollen, resultaten, communicatie en betrokkenheid. En welke krachten zijn daarbinnen aan het werk? En hoe beïnvloeden die het functioneren van teams en individuele medewerkers? En hoe komt het toch dat bepaalde ingesleten patronen steeds weer de kop op steken?

En hier blijft het niet bij. Vervolgens gaan we aan de slag vanuit een praktische aanpak, handreikingen, instrumenten etc. Kortom met dat wat nodig is!

Daar waar nuttig en/of noodzakelijk ook bijvoorbeeld:

 • teamdagen
 • individuele gesprekken
 • themabijeenkomsten
 • inspiratiemomenten
 • onlinesessies

Wil je verder en die stip op de horizon bereiken, laten we dan een afspraak maken! Ik vertel graag meer over onze aanpak en vooral over mijn ervaringen en resultaten in de praktijk.

En wil je op een inspirerende, interactieve manier en andere manier aan de slag met het team. Wij verzorgen workshops gericht op de “De wereld van Verschil”. Ook in te zetten als er al Disc is toegepast en je een volgende duurzame verdiepingsstap wilt zetten met je team. Benieuwd? Stuur dan berichtje naar astridvannoort@truenorth.nl