8-dgs Verbindend & Persoonlijk Leiderschap

Weten de verschillen de verbinden, oog te hebben voor het geheel en leiderschap neer te zetten zodat er een samenwerking ontstaat die uitwisselt, verantwoordelijkheid nemen geeft, overlaten aan en gericht is op de mens & het resultaat. Juist ook gericht op de zelfsturing van het individu.

Deze leergang biedt inzicht, bewustwording en vaardigheden om je eigen vorm van leiderschap te ontdekken, in te groeien en in de praktijk te tonen. Praktisch, niet langdradig maar juist krachtig en in het hier en nu met de instrumenten die voor jou van belang zijn. We werken met de potentie die je in je hebt en tot op dit moment nog niet volledig hebt (kunnen) inzetten en zichtbaar maken. Iedere deelnemer werkt vanuit eigen praktijk aan eigen leerdoelen. Tevens wordt vanuit directe en praktische reflectie gewerkt.

De leergang Verbindend & Persoonlijk Leiderschap is opgebouwd uit vier modules:

 • Ik en de leider in mijzelf
 • Ik en de anderen in mijn omgeving / in het team
 • Ik en een efficiënte organisatie
 • Leiderschap en een inspirerende missie en bestemming

Deelnemers krijgen inzicht en praktische handvatten binnen alle vier de modules. Waarbij de vragen wie ben ik, wat en hoe geef ik mijn leiderschap vorm en wat zegt mijn wil. De aanpak is ervaringsgericht.

Bij aanvang wordt er een doelenformulier opgesteld zodat het duidelijk is voor iedere deelnemer en de docent waar aan gewerkt dient te worden. Persoonlijk ontwikkeldoel en een professioneel doel

Doelen binnen de leergang

 • vergroten en verdiepen van zelfkennis en autonoom kunnen handelen
 • meer bewust van eigen waarden, normen en opvattingen over leiderschap
 • meer inzicht in eigen plek, drijfveren en rollen en hoe je daar mee omgaat
 • reflecteren en zelfreflectie kunnen inzetten
 • in staat zijn om de dynamiek tussen jezelf en de ander te duiden en te doorbreken
 • regie kunnen nemen en wat te doen als dit niet lukt
 • kunnen omgaan met weerstanden van jezelf en die van de ander
 • inzicht in eigen effecten op groepsdynamieken en weten te handelen
 • inzicht in ontwikkelingsfases van een groep/team en het leiderschap en teambehoefte bij de verschillende fases
 • eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid weten vorm te geven van jezelf en de ander en elkaar daarop aan kunnen spreken
 • inspirerend voor zijn of haar medewerkers en het leren, ontwikkelen en betrokkenheid van de ander ook kunnen faciliteren
 • het effect van verandering op jou  en de ander en hoe hanteer je dat voor jezelf en de ander
 • regie kunnen nemen en houden bij onderlinge verschillen en hoe sluit je aan op ieders kwaliteit
 • wat betekent onveiligheid bij verandering en verschillen en wat doe je om van onveilig naar veiligheid te komen
 • geleerde weten in te zetten binnen de diversiteit van het werk in relatie tot het team, organisatie en anderen

Doelgroep

Deze leergang is geschikt voor die personen die vanuit persoonlijk leiderschap als medewerker en/of leidinggevende binnen een organisatie, team hun werk effectief en efficiënt willen invullen. Personen die naast kennis en ervaring ook hun persoonlijkheid willen ontwikkelen en inzetten voor het behalen van succes. Effectiever en efficiënter zonder het resultaat van de organisatie uit het oog te verliezen.

Directie, management, projectleiders, schoolleiders- en bestuurders, teamleiders, leidinggevende, coördinatoren, HRM’ers etc. Voor gemiddeld HBO werk- en denkniveau.

Wij streven naar diversiteit binnen de groep. Deelnemers vanuit verschillende sectoren.

Tijdsbeslag

De opleiding bestaat uit 8 dagen, 16 dagdelen opgebouwd in modules. Elke dag bestaat uit twee dagdelen. Tijden van 10.00-17.00 uur. Iedere deelnemer zal deel gaan nemen aan intervisiebijeenkomsten. De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld twee uur per week zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid tot supervisiegesprekken.

Data

2020

 • 19 en 20 februari 2020
 • 25 en 26 maart 2020
 • 22  en 23 april 2020
 • 27 en 28 mei 2020

Data najaar 2020 volgt (zijn wel al bij secretariaat bekend).

Locatie

Rotterdam – Spangesekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer.Investering

€ 2.295,- B.T.W.-vrij

Bij de prijs van de opleiding is inbegrepen:
– koffie/thee en eenvoudige lunch
– leermateriaal, en lijst met aanbevolen  en verplicht leesmateriaal

Exclusief de kosten van supervisiegesprekken.

Aanmelden

Certificering

De afronding is belangrijk voor de certificering en voor je eigen proces. Het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde. Aan het einde van de leergang zal er een toetsing plaatsvinden. Je houdt een reflectieverslag bij van de algemene leerdoelen gekoppeld aan de persoonlijke leerdoelen en de toepassing binnen het eigen werkveld. Dit moet duidelijk omschreven zijn en onderbouwd met minimaal 1 casus . Tijdens de afronding wordt dit reflectieverslag gepresenteerd. Aan de hand van een afrondingscasus die deelnemer ter plekke zal beantwoorden, wordt de certificering afgerond. Hierbij beoordeelt de docent ook de theoretische grondslag aan de hand van vragen.

Voor uiteindelijke certificering worden onderstaande elementen ook getoetst:

 • Deelname aan alle leerdagen
 • Aanwezigheid en deelname aan de intervisiegroep
 • Bereidheid om eigen vraagstukken in te brengen als oefenmateriaal

Begeleidingsteam

Astrid van Noort (en mogelijke gastsprekers)

Aanbevolen boekenlijst

 • De Tekens Verstaan –Hjort, Veenbaas, Broekhuizen, Coerts (verplicht)
 • Persoonlijk Leiderschap – Veenbaas
 • Krachtige leraren, prachtig onderwijs- Galenkamp (voor als je in onderwijs werkt)
 • De Corporatie Tribe – Braun & Kramer
 • Teamcoaching –Lingsma
 • Deep Democracy –Kramer
 • Professioneel Begeleiden bij Verlies – Van Wielink, Wilhelm en Van Geelen
 • Systemisch Wijzer – Bakker en Steeghs
 • Het verbindende veld – Stam (2004)
 • Altijd Aardig Blijven –Weisfelt
 • Dit ben ik en Dit zijn wij –Koopmans

Het leermateriaal is gebaseerd op bovenstaande kennis en kunde. De tekens verstaan is een verplicht boek. Daarnaast worden met de deelnemer nog twee verplichte boeken vastgesteld vanuit deze lijst gericht op eigen leeromgeving en leerthema’s.

Aanvullend

Bij de samenstelling van de groep, circa 6- 12 deelnemers, gaan wij uit van de diversiteit aan ervaring en achtergronden van de deelnemers. De ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat de leeropbrengst hierdoor hoger en effectiever is.

Dit traject kan echter ook intern worden gegeven. Onze voorkeur is altijd om mensen vanuit de organisatie  bij de uitvoering van de dagen te betrekken zodat na de dagen er ook een doorgang gaat plaatsvinden vanuit het geleerde. Ook is er dan een interne vraagbaak aanwezig. Co-creërend samen op weg. Niet onze training maar die van de deelnemers en van de organisatie.

Aanmelden