8-dgs  Verbindend & Persoonlijk Leiderschap

                – in tijden van verandering –

Het is overduidelijk dat de huidige tijd meer vraagt van iedereen. Een periode waarbij echt iedereen door groei en ontwikkeling eigen leiderschap kan verdiepen en verbinden met de dagelijkse realiteit. Op kantoor, op locatie of online.

Van jou vraagt het naast het dag- dagelijkse op de rit houden, ook  andere processen  faciliteren. Gericht zijn op o.a. doelen, resultaten EN de interactie inclusief dat wat meespeelt in de onderstroom. Dat vraagt echt iets anders vanuit leiderschap. Bijvoorbeeld weten de verschillen te verbinden, het niet persoonlijk te ervaren/maken. Het komt nooit netjes achter elkaar voorbij. Het verloopt tegelijkertijd en heeft invloed op elkaar. Met twee voeten op de grond staan, oog hebben voor het individu en het geheel. Interventies kunnen inzetten en meebewegen. De kunst van leiderschap anno nu.  Eigenlijk altijd al belangrijke onderdelen binnen leiderschap. Deze tijd laat het echter meer dan ooit zien.

Faciliteren en leidinggeven vanuit dat wat duidelijk en zichtbaar is. Visie, doelen, resultaten, afspraken etc. zal altijd onderdeel moeten blijven. Waar je als leidinggevende niet meer van weg kunt blijven is het faciliteren van processen en goede gesprekken, interacties gericht op het onbekende, vernieuwende en innovatieve.  Het ongemak van onzekerheid, niet weten, nieuwe als onderdeel herkennen en vooral erkennen. Durven te falen om iets nieuws te ontdekken, te leren. En echt de weerstanden en ongemakkelijkheden te adresseren om van daaruit dat wat vastzit te veranderen in de potentie die eronder zit. Leiderschap 2.0.

Geef je leiding dan heb je naast je bekende manier van werken er de afgelopen jaren dus een uitdaging bij gekregen. Je hebt andere vaardigheden in te zetten. Of te verdiepen op hoe je het al deed. Een stevig eigen fundament en in je eigen schoenen blijven staan is en blijft  daarbij belangrijk. Vanuit deze schoenen dat doen wat aansluit en resultaat geeft. In welke vorm dan ook.

Deze leergang biedt verdiepend inzicht, bewustwording en vaardigheden om verder vorm te geven aan jouw leiderschap zodat je dit in de praktijk kan laten zien en inzetten. Nu en in de toekomst

Praktisch, ervaringsgericht, niet langdradig maar juist krachtig en in het hier en nu met de instrumenten die voor jou van belang zijn. We werken met de potentie die je in je hebt.

De leergang  Verbindend & Persoonlijk Leiderschap is opgebouwd uit vier modules:

 • Ik en de leider in mijzelf
 • Ik en de anderen in mijn omgeving / in het team
 • Ik en de organisatie
 • Leiderschap en betekenis geven aan oorsprong en bestemming

Deelnemers krijgen inzicht en praktische handvatten binnen alle vier de modules. Waarbij de vragen wie ben ik, wat en hoe geef ik mijn leiderschap vorm en hoe verbind ik dat aan de betekenis van de organisatie waar ik werk.

Bij aanvang wordt er een persoonlijk ontwikkeldoel en een professioneel doel vastgesteld.

Doelen binnen de leergang

 • vergroten en verdiepen van zelfkennis en kennis over het team en de organisatie
 • bewust worden van eigen waarden, normen en opvattingen
 • inzicht effecten hiervan op jouw leiderschap
 • wat jou in de weg staat en wat jou ondersteunt bij (complexe) vraagstukken
 • kennis eigen plek, functie en rollen en die van de anderen
 • eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid vormgeven van jezelf en de ander(en)
 • kunnen richten op het individu en het gehele team/organisatie
 • inzicht over de noodzaak van het verschil: individu – geheel
 • kennis verschillende interventies gericht op individu of het team als geheel
 • kunnen blijven staan en kunnen meebewegen. Ook als de druk hoog is/wordt
 • jezelf en het team kunnen faciliteren met verder leren en ontwikkelen gericht op resultaat
 • inzicht in leerfases van een groep/team
 • herkennen wanneer dit stagneert
 • wat dit betekent voor jouw leiderschap en de behoefte van het team
 • faciliteren holding space voor innovatie, leren, groei en durven fouten maken
 • interventies weten toe te passen op het juiste moment
 • weten op welke laag je moet interveniëren
 • in staat zijn om een dynamiek, bijv weerstand, tussen jezelf en de ander  en/of binnen een team te duiden en te doorbreken
 • regie kunnen nemen en houden bij onderlinge verschillen en hoe sluit je aan op ieders kwaliteit
 • geleerde weten in te zetten binnen de diversiteit van eigen werk in relatie tot het team, organisatie en anderen
 • kortom naast inzicht ook praktisch aan de slag kunnen gaan met team-  en groepsdynamieken
 • verdiepende kennis wat teams nodig hebben in tijden van stagnatie, verlies en andere onverwachte situaties
 • verdiepende kennis wat de effecten van verandering zijn op jou en de ander(en) en weten wat te doen
 • weten op een vitale, inspirerende manier jezelf en de anderen te faciliteren richting het gevraagde resultaat

Doelgroep

Deze leergang is geschikt voor die personen die willen bijdragen aan groei en ontwikkeling binnen het werk. Personen die naast kennis en ervaring ook hun persoonlijkheid willen ontwikkelen zonder het resultaat van de organisatie uit het oog te verliezen. Gericht op de mens en de taak.

Directie, management, leidinggevenden, projectleiders, schoolleiders- en bestuurders, (beginnend) teamleiders, coördinatoren, HRM’ers etc. Voor gemiddeld HBO werk- en denkniveau.

Wij streven naar diversiteit binnen de groep zoals deelnemers vanuit verschillende sectoren en achtergronden.

Tijdsbeslag

De opleiding bestaat uit 8 dagen, 16 dagdelen opgebouwd in modules. Elke dag bestaat uit twee dagdelen. Tijden van 9.00-17.00 uur. Iedere deelnemer zal deel gaan nemen aan intervisiemomenten. De totale studiebelasting naast de opleidingsdagen en intervisie zal gemiddeld 4 uur per week zijn.

Data

2024

 • 21 en 22 februari 2024
 • 27 en 28 maart 2024
 • 1 en 2 mei 2024
 • 19 en 20 juni 2024

Data najaar volgt binnenkort.

Locatie

Rotterdam – Spangesekade 170 aan het water. Goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Investering

€ 2.425,- B.T.W.-vrij

Bij de prijs van de opleiding is inbegrepen:
– koffie/thee en eenvoudige lunch
– leermateriaal, en lijst met aanbevolen  en verplicht leesmateriaal

Exclusief de kosten van supervisiegesprekken.

Aanmelden

Afronding

De afronding is belangrijk voor je eigen proces. Het daadwerkelijk kunnen verankeren van het geleerde. Aan het einde van de leergang zal er een afronding plaatsvinden. Je houdt zelf een reflectieverslag bij van de algemene leerdoelen gekoppeld aan de persoonlijke leerdoelen en de toepassing binnen het eigen werkveld. Dit moet duidelijk omschreven zijn en onderbouwd met minimaal 1 casus. Tijdens de afronding wordt dit reflectieverslag op een inspirerende manier behandeld.

Hierbij worden ook onderstaande elementen meegenomen:

 • Deelname aan alle leerdagen
 • Bereidheid om eigen vraagstukken in te brengen als oefenmateriaal

Begeleidingsteam

Astrid van Noort en een co-facilitator

Aanbevolen boekenlijst

 • De Tekens Verstaan –Hjort, Veenbaas, Broekhuizen, Coerts (verplicht)
 • Persoonlijk Leiderschap – Veenbaas
 • De Corporatie Tribe – Braun & Kramer
 • Deep Democracy –Kramer
 • Professioneel Begeleiden bij Verlies – Van Wielink, Wilhelm en Van Geelen
 • Competente mensen, incompetente teams – De Jong

Het leermateriaal is o.a. gebaseerd op bovenstaande kennis en kunde. En nog breder en verdiepende dan dit. Met de deelnemer wordt vastgesteld vanuit deze lijst welk studiemateriaal het beste aansluit op eigen leeromgeving en leerthema’s.

Aanvullend

Bij de samenstelling van de groep, circa 6- 8 deelnemers, gaan wij uit van de diversiteit aan ervaring en achtergronden van de deelnemers. De ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat de leeropbrengst hierdoor hoger en effectiever is.

Dit traject verzorgen wij ook binnen organisaties. Onze voorkeur is altijd om mensen vanuit de organisatie  bij de uitvoering van de dagen te betrekken zodat na de dagen er ook een doorgang gaat plaatsvinden. Co-creërend samen op weg. Niet onze training maar die van de deelnemers en van de organisatie.

Aanmelden