Systemische Kennis

Binnen trueNorth zetten we verschillende methodieken in. We kijken wat is de vraag en welke aanpak past. Wij plaatsen de vraag altijd binnen de context die er is. We kijken ook naar de dynamieken die spelen en wat ze vertellen. Deze manier van kijken en handelen kun je benoemen als systemisch. Een basisgegeven binnen onze aanpak van waaruit we andere methodieken inzetten.

Er wordt dus niet alleen met systemische methodieken gewerkt. Onze basishouding is systemisch en dat heeft gemaakt dat wij op deze site daar extra aandacht aan willen geven.