Supervisie – online of face tot face

Supervisie is een gesprek en/of leertraject waarbij wordt ingegaan op de persoonlijk leervraag die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar begeleidingswerk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. Wat gebeurde er in het contact met jouw cliënt. Wat is aan jou en wat aan de cliënt. Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met jouw cliënten om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd. Wij begeleiden je om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst. Een verrijking voor iedere persoon die werkt met mensen. Een noodzakelijk element binnen de verdieping van professionalisering van iedere begeleider.

Wat ook mogelijk is

Op het moment dat jij een vraag van jouw cliënt wilt bekijken vanuit een systemische aanpak. Je bent hiertoe (nog) niet voldoende geschoold of je wilt dat een ander op deze manier met jouw cliënt werkt. Neem dan contact op. Een van de manieren is onze Kompasavond.
Tijdens de kompasavond is het mogelijk dat er wordt gewerkt met jouw cliënt. Op voorhand is er overleg over de vraag. Tijdens de avond wordt er met jouw cliënt gewerkt op een dusdanige wijze dat jij hierna e.e.a. verder met jouw cliënt kan oppakken.

Gastdocentschap en mentoring

Met ingang van Januari 2022 heb ik weer ruimte in de agenda. Dus kan ik iets voor jou, een leergroep of jouw organisatie hierin betekenen. Ik hoor het graag.