Stilstaan bij en verdergaan

In het dagelijks leven wordt heel wat gevraagd van ons mensen. We moeten effectiever en efficiënter werken en leven; meer en betere resultaten boeken en daarbij met ons zelf in balans zien te komen en te blijven door gezonder te leven en vooral minder ziek te zijn. Tel daar nog maar eens de stressfactoren bij op waar we allemaal min of meer en in toenemende snelheid mee te maken krijgen zoals: het doorvoeren van een reorganisatie in een bedrijf; veranderende werkprocessen; een (plotselinge) verandering van werk- of privé-perspectief; het omgaan met cultuurverschillen en voeg  daar ook nog de voorbeelden uit je eigen leven aan toe.

Stilstaan bij

Het blijkt dat het maar voor een hele kleine groep mensen is weggelegd om zonder hulp van buiten af, zelfstandig, aan al deze eisen en veranderingen het hoofd te bieden. Voor de meeste van ons is het een verademing als blijkt dat wij kunnen leren hoe om te gaan met eisen en veranderingen zonder onze eigen plek kwijt te raken of focus te verliezen. Dat we kunnen leren hoe we beter geëquipeerd, met meer energie en plezier en daadkracht onze eigen ambities en/of die van de organisatie kunnen bereiken.

en verdergaan

De werkwijze van trueNorth bestaat uit het mensen zich bewust laten worden hoe dingen werken en ze leren hoe en/of dat dingen kunnen veranderen. Dit leren vindt plaats in een omgeving waar geoefend kan worden en waar fouten gemaakt kunnen worden. In de oefensituatie kan men ervaren hoe dingen ook anders kunnen en dat een verandering ook een positieve ontwikkeling kan zijn.
De vaste overtuiging dat deze manier van leren een juiste aanpak is, vormt de dagelijkse motivatie voor het team van trueNorth om met mensen aan de slag te gaan. Vaak heeft het leren betrekking op iemands persoonlijke en professionele ontwikkeling echter kan het net zo goed een management- en/of organisatieontwikkeling betreffen.

In de praktijk komen wij tegen dat er iets met een persoon of een team niet goed gaat. Wij worden dan gevraagd met dé oplossing te komen. De eerste insteek van trueNorth is dan altijd het scherp stellen van de vraag/het probleem. We staan bewust eerst stil bij de thema’s die er spelen. We brengen de vragen in beeld en stellen de kaders waarbinnen het zich afspeelt scherp.
Dan is het tijd voor de volgende stap. We vragen ons af wat er nodig is om de vraag in een bruikbaar antwoord te vertalen. Er wordt een concreet plan opgesteld en uitgezet waarin alle betrokkenen, met energie en elan, aan de slag gaan. Uiteindelijk moet dit oefenen uitmonden in een blijvende verandering waar men in de praktijk van alle dag iets mee kan. TrueNorth werkt op verschillende manieren met verschillende methodieken, altijd toegespitst op de vraag van de klant.