Coaching

Een vorm van individuele begeleiding die gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit, de uitvoering van de taak en het bereiken van professionele doelstellingen. In het verleden werd de hulp van een coach vooral ingeroepen bij crisissituaties of voor het wegwerken van professionele of persoonlijke obstakels. En dat komt uiteraard nog steeds vaak voor. Echter is het tegenwoordig ook gewoon aan het worden je te laten coachen als je meer wilt inzetten van jezelf. En waarom met minder genoegen nemen, als je zoveel potentie hebt.

Werkwijze

Binnen life coaching en business coaching kunnen verschillende zaken aan de orde komen. Er is dus altijd een bepaalde vorm van maatwerk die vastgesteld wordt aan de hand van de vraag. Onderstaand onze algemene aanpak.

Kennismakingsgesprek met cliënt

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt jouw vraag vastgesteld en vooral dat wat jij aan effect wilt bereiken of dat wat jouw werkgever aan je vraagt. Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven. Dit exact aan kunnen geven, is vaak lastig. De ervaring leert wel hoe specifieker je bent over je vraag en de antwoorden die je zoekt, hoe waarschijnlijker het is dat je het gewenste effect zal realiseren. Dit wordt daarom ook in dit gesprek zo goed als mogelijk vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt een coachingsvoorstel gedaan.

Vooral wordt er tijd en aandacht besteed aan het kennis maken. Dit is tenslotte de basis van waaruit een gecoachte en coach kiezen voor de samenwerking tijdens de gesprekken en op weg gaan.

Driegesprek

Als de werkgever opdrachtgever is voor het coachingstraject, zal in een driegesprek tussen de gecoachte, de coach en de contactpersoon in het bedrijf (meestal de leidinggevende) de vraag verder worden verkend en zal gezamenlijk de coachingvraag definitief worden vastgesteld. Het doel hiervan is organisatiedoelen en persoonlijke doelen op elkaar af te stemmen, commitment te creëren, verantwoordelijkheden vast te leggen en daarmee transparantie te waarborgen in het gehele proces. Wij zijn gebonden aan vertrouwelijk en dat betekent dat de persoonlijke informatie die wordt gedeeld binnen het traject niet aan de werkgever zal worden overgebracht. Het betreft hier dus de zakelijke, professionele afspraken tussen jou en jouw werkgever.

Afronding middels een driegesprek

Bij de afronding maakt de medewerker een eigen reflectiestuk en dit wordt terugkoppelt in een driegesprek aan de opdrachtgever. De zakelijke onderdelen komen aan de orde.

Enkele voorbeelden van effecten van coaching:

 • Duidelijkheid over de vragen´wie ben ik´, ´wat kan ik´ en ´wat wil ik´
 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en weten hoe die in te zetten
 • Daadkrachtiger  en zichtbaarder optreden en meer veerkracht
 • Leidinggevende capaciteiten effectiever weten in te zetten
 • Weten om te gaan met eigen belemmeringen of die van de ander
 • Optimale conflicthantering
 • Emotionele intelligentie: beter omgaan met je eigen emoties en die van anderen
 • Een betere balans tussen werk en privé vinden
 • Effectieve communicatie
 • Weten om te gaan met hiërarchie, macht en onmacht
 • Keuzes kunnen maken, grenzen weten aan te geven
 • Vitaliteitverbetering, re-integratie, terugkeer na burn-out
 • Verantwoordelijkheid nemen en in de actie gaan
 • Inzicht in zingevende factoren en persoonlijke energiebalans
 • Oriëntatie op passende functies en een loopbaanplan om verdere stappen vorm te kunnen gaan geven

Afhankelijk van de loopbaanvraag kunnen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Balans opmaken middels biografisch werken: geeft inzicht in o.a. gedragspatronen, beïnvloedingsmogelijkheden, drijfveren en  ambities,  behoeften, overtuigingen en hoe tot nu toe keuzes zijn gemaakt.
 • Kernkwaliteiten en valkuilen
 • Kernwaarden
 • 360°-feedback
 • Energiebalans
 • Levensfases
 • Inspiratie en zingeving
 • Interne communicatie (met jezelf), externe communicatie
 • Bewust worden en ombuigen van eventuele blokkades
 • Actieplan

Wij werken met een diversiteit aan technieken en werkwijzen, aangepast op de behoefte van de cliënt.

Ook wordt onze training “Jij en Jouw Kompas” vaak ingezet als onderdeel van een traject.