Gezinscoaching

Jij en jouw gezin

Gezinnen hebben het niet altijd even makkelijk en dan is het fijn als er iemand is die met je mee kunt kijken en je helpt de weg te vinden voor jouw/jullie gezin. De werking van een gezin is behoorlijk complex. Dit merk je al als alles goed gaat, en het wordt ingewikkeld als er een hobbel ontstaan.

Binnen gezinscoaching wordt vanuit gezamenlijkheid gekeken naar wat er gebeurt en wat er nodig is om als gezin vitaal te kunnen leven. Hoe kijk je tegen elkaar en het gezin aan. Wie heeft welke plek met welke taak en verantwoordelijkheden en hoe is dat in relatie tot kinderen en kinderen onderling.

Ook de verbinding tussen de gezinswereld en de wereld om het gezin heen is van belang. Samen een plan maken hoe met elkaar en hobbels om te gaan. Het doel is dat de eigen kracht van het gezin zo toeneemt, dat men leert zaken weer te overzien en problemen zelf één voor één op te lossen. Met oog voor elkaar en in contact met elkaar.

Verschillende situaties kunnen een reden zijn voor gezinscoaching.

  • Samengestelde gezinnen
  • Gezinnen met alleenstaande ouder en/of ouder op afstand
  • Gezin met een stiefvader of stiefmoeder die moeilijk eigen plek kan innemen
  • Afname vitaliteit van het gezin als totaal en/of vitaliteit van ouder of kind
  • Ruzie
  • Scheiding is aan de orde (geweest)
  • Afwezigheid van contact, communicatie, intimiteit
  • Weerstand kinderen
  • Afzetten tegen een van de ouders of allebei
  • Verlies binnen het gezin
  • Traumatische gebeurtenis binnen het gezin of in de directe buitenwereld van het gezin
  • Vorige situaties blijven een rol spelen
  • De taken en zienswijze verschillen te veel
  • Controle en perfectie spelen een grote rol
  • Er is te weinig sprake van grenzen, keuzes, eigen invulling binnen het gezin
  • Schoonfamilie en eigen familie 
- De taken binnen het gezin zijn niet af te spreken, aan vast te houden
  • Etc.

Effecten

Je leert de dynamieken beter kennen die in een gezin kunnen spelen. Je krijgt inzicht in de ander. Ook in de plekken en taken van ouders en kinderen. Je begrijpt het belang van de verbinding met de afwezige ouder. Je kunt beter standhouden. De vitaliteit komt terug in het gezin. Je kunt je verhaal doen, je kunt de ander meer laten. En je gaat de ander meer zien voor wie hij of zij is ook als verschil je. Plezier, levenskracht is meer aanwezig en het gezin weet beter om te gaan met