Reserveer alvast vrijdag 1 juni in jouw agenda voor de Proeverij Professionaliseringsaanbod Primair Onderwijs in Inn Style in Maarssen. Op deze dag kun je proeven aan het gecertificeerde professionaliseringsaanbod met korte pitches en proeflessen en zo ontdekken hoe je je verder kunt ontwikkelen.

Ook wij zijn aanwezig met drie proeflessen:

  • Wat je ziet en afspreekt is niet altijd wat je krijgt
  • Verbindend en persoonlijk leiderschap
  • Ik zie wat jij niet ziet

We zullen kort en krachtig de meerwaarde van systemische kennis binnen de school laten zien en ervaren. En de nut en noodzaak van verbindend & persoonlijk leiderschap.

Speciale trajecten in het onderwijs

Wie herkent dat niet?! Je kijkt altijd vanuit een al bekend perspectief naar vraagstukken, ook als het antwoord niet werkt. Hoe zou het dan zijn om uit te zoomen en ook te kijken vanuit andere perspectieven. Vaak genoeg ligt daar de combinatie tussen bekend en (nog) onbekend ander effectief gedrag. Logisch? Ja, en toch kan dit nog meer worden ingezet volgens ons.

In de afgelopen jaren hebben wij veel samengewerkt met Besturen, schoolleiders, leerkrachten en andere betrokkenen binnen het onderwijs. Op die manier hebben wij ons aanbod kunnen finetunen op de vragen op de werkvloer. Naast onze opleidingen hebben wij verschillende workshops uitgevoerd.

Overige voorbeelden van kortdurende workshops:
  • workshop “Hoe richt ik mijn team in en wat betekent dat voor mij als schoolleider”
  • workshop “Een vitale, senior leerkracht? Wat is mijn antwoord als schoolleider”
  • workshop “Mijn antwoord is Pesten of mij laten Persten”; leerkrachten, begeleiders en ouders
  • workshop “Mijn zichtbaarheid voor de klas” voor leerkrachten

Daarnaast werken wij vooral vanuit maatwerk. Wat is de vraag en wat hoort hierbij, en wie moet dit oppakken.

Het onderwijs is van ons allemaal. Het legt mede de basis voor de toekomst. Veel mensen zetten zich daar voor in. Met elkaar dit verder  brengen, dat is onze visie op leren en ontwikkelen van mensen, processen, scholen. Gericht op de kinderen, de jong volwassenen, de lerende mens.

Opgenomen in opleidingscatalogus van de VO-Academie voor schoolleiders en anderen die in het voortgezet onderwijs werken. En opgenomen met onze leergangen Inzicht in Werkdynamieken  en Persoonlijk & Verbindend Leiderschap binnen het PO-aanbod als formeel traject. 

IMG_0955 IMG_0954

herregistratie