Het onderwijs in Nederland is enorm in beweging. Maak je hier onderdeel vanuit dan hoef ik je dat niet te vertellen. In de afgelopen jaren hebben wij veel gewerkt met zowel o.a. bestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers, docenten, leerkrachten en andere professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en  hoger onderwijs. Steeds weer gericht op hoe kun je een praktisch antwoord geven op de vragen die dagelijks worden gesteld tijdens het werk.

Vaak zijn wij uitgenodigd vanuit de noodzaak tot een verandering. Veel vaker bleek deze noodzaak iets anders nodig te hebben. En vreemd genoeg gaven deze inzichten en praktische handvaten, de gewenste verandering. Regelmatig vanuit een andere insteek echter effectief en doelmatig, ook (of juist) op de langere termijn.

Wie herkent dat niet?! Je kijkt altijd vanuit een al bekend perspectief naar vraagstukken, ook als het antwoord niet werkt. Hoe zou het dan zijn om uit te zoomen en ook te kijken vanuit andere perspectieven. Vaak genoeg ligt daar de combinatie tussen bekend en (nog) onbekend ander effectief gedrag. Logisch? Ja, en toch kan dit nog meer worden ingezet volgens ons.

In de afgelopen jaren hebben wij naast onze coaching gericht op persoonlijke groei en professionele ontwikkeling ook andere trajecten en opleidingen ontwikkelend die effectief resultaat laten zien.

Overige voorbeelden van kortdurende workshops:
  • workshop “Hoe richt ik mijn team in en wat betekent dat voor mij als schoolleider”
  • workshop “Een vitale, senior leerkracht? Wat is mijn antwoord als schoolleider”
  • workshop “Mijn antwoord is Pesten of mij laten Persten”; leerkrachten, begeleiders en ouders
  • workshop “Mijn zichtbaarheid voor de klas” voor leerkrachten
  • workshop “De kunst van Potentie durven inzetten”; iedereen in het onderwijsveld

Daarnaast werken wij vooral vanuit maatwerk. Wat is de vraag en wat hoort hierbij, en wie moet dit oppakken.

Wij zien dagelijks de enorme inzet en potentie. Wij hebben ons als doel gesteld te kijken naar wat er mogelijk is. Wat heb je nodig om vanuit effectiviteit en vanuit plezier je werk (weer) te doen. Ook als het even niet lukt, de stress te hoog is, de gevraagde verandering te groot. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de mensen binnen het onderwijsveld zelf inzichten en instrumenten inzetten. Dit maakt dat wij dit dan ook in de vorm van een opleiding aanbieden.

Het onderwijs is van ons allemaal. Het legt mede de basis voor de toekomst. Veel mensen zetten zich daar voor in. Met elkaar dit verder  brengen, dat is onze visie op leren en ontwikkelen van mensen, processen, scholen. Gericht op de kinderen, de jong volwassenen, de lerende mens.

Opgenomen in opleidingscatalogus van de VO-Academie voor schoolleiders en anderen die in het voortgezet onderwijs werken.

IMG_0955 IMG_0954

herregistratie