Loopbaancoaching

Deze vorm van coaching is gericht op het bepalen van jouw loopbaankoers. Je wordt gestimuleerd tot het verhelderen van persoonlijke wensen, drijfveren en het vinden van jouw inspiratie en zingeving in relatie tot jouw loopbaan. Vitaal en krachtig je werk kunnen en willen doen. Die loopbaankeuze kunnen maken die bij jou hoort.

Werkwijze

Onderstaand onze algemene aanpak. Dit wordt aangepast aan de specifieke loopbaanvraag die een cliënt stelt aan ons.

Kennismakingsgesprek met cliënt

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt jouw vraag vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt een voorstel gedaan. Er wordt vooral tijd en aandacht gestoken in het kennis maken. Dit is tenslotte de basis van waaruit kan worden gekozen voor de samenwerking tussen cliënt en coach.

Driegesprek

Als de werkgever opdrachtgever is binnen dit traject, zal in een driegesprek tussen jou, de coach en de contactpersoon van het bedrijf (meestal de leidinggevende), de vraag verder worden verkend. Gezamenlijk zal de vraag definitief worden vastgesteld. Wij zijn gebonden aan vertrouwelijkheid. Dat betekent dat de persoonlijke informatie die wordt gedeeld tussen jou en de coach binnen het traject niet aan de werkgever zal worden overgebracht. Hier worden afspraken over gemaakt. Binnen het driegesprek betreft het dus de zakelijke, professionele afspraken tussen jou en jouw werkgever. Soms komt het driegesprek te vervallen gezien de vraag van de cliënt. Dit gebeurt in overleg en is dus mogelijk.

Afronding middels een driegesprek

Bij de afronding maak je meestal een loopbaanplan en dit wordt terugkoppelt tijdens het afrondende driegesprek met de opdrachtgever/contactpersoon van het bedrijf. Vooral om de vooruitgang en de voortgang te verankeren voor dat moment en later in de tijd.

Enkele resultaatvoorbeelden van loopbaancoaching:

 • Duidelijkheid over de vragen”wie ben ik”, “wat kan ik” en “wat wil ik
 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en weten hoe die in te zetten
 • Daadkrachtiger  en zichtbaarder optreden en meer veerkracht
 • Leidinggevende capaciteiten effectiever weten in te zetten
 • Weten om te gaan met eigen belemmeringen of die van de ander
 • Optimale conflicthantering
 • Emotionele intelligentie: beter omgaan met je eigen emoties en die van anderen
 • Een betere balans tussen werk en privé vinden
 • Effectieve communicatie
 • Weten om te gaan met hiërarchie, macht en onmacht
 • Keuzes kunnen maken, grenzen weten aan te geven
 • Vitaliteitverbetering, re-integratie, terugkeer na burn-out
 • Verantwoordelijkheid nemen en in de actie gaan
 • Inzicht in zingevende factoren en persoonlijke energiebalans
 • Oriëntatie op passende functies en een loopbaanplan om verdere stappen vorm te kunnen gaan geven

Afhankelijk van de loopbaanvraag kunnen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Balans opmaken middels biografisch werken: geeft inzicht in o.a. gedragspatronen, beïnvloedingsmogelijkheden, drijfveren en  ambities,  behoeften, overtuigingen en hoe tot nu toe keuzes zijn gemaakt
 • Kernkwaliteiten en valkuilen
 • Kernwaarden
 • 360°-feedback
 • Energiebalans
 • Levensfases
 • Inspiratie en zingeving
 • Interne communicatie (met jezelf), externe communicatie
 • Bewust worden en ombuigen van eventuele blokkades
 • Actieplan

Wij werken met een diversiteit aan technieken en werkwijzen, aangepast op de behoefte van de cliënt.

Ook wordt onze training “Jij en Jouw Kompas” vaak ingezet als onderdeel van een traject.